گیاهشناسی زیره سبز

آنچه كه در انتخاب گیاهان زراعی جهت كشت در یك منطقه اهمیت دارد سازگاری با عوامل محیطی و با صرفه بودن از نظر اقتصادی می باشد كه باعث می شود كه یك گیاه زراعی در یك منطقه مورد كشت كار قرار گیرد زیرة سبز بعنوان گیاهی ارزشمند از نظر دارویی دارای ویژگیهای است كه جایگاه آنرا در الگوی كشت مناطق خاصی از كشورمان تثبیت نموده است


خرید و دانلود فایل


توضیحات:

زیرة سبز بعنوان یك گیاه دارویی و ادویه ای از روزگاران كهن مورد استفاده قرار می گرفته بطوریكه در كتاب مقدس Ebers Papyrus (1550 قبل از میلاد) به شناخت بذر زیره اشاره شده است. (م 1)

در مبدأ جغرافیایی زیره سبز اختلاف نظر وجود دار د. بعضی آنرا بومی مناطق جنوبی مدیترانه و عده ای بومی ناحیة علیای مصر و سواحل نیل می دانند. (م 9)

قدیمی ترین اثری كه از زیره سبز در تاریخ بدست آمده مصرف آنرا به 5000 سال قبل می برد كه مصریان برای مومیایی فراعنه از آن به همراه بادیان و مرزنجوش استفاده می كردند. از زیره درپاپیروس ها به عنوان یك ضد تشنج، ملین، مسكن و محرك نامبرده و در طب سنتی هند محرك و مفید برای اسهال و ورم روده بكار برده می شده است. (م 9)

نظر به قدمت و وسعت كشت و تنوع نمونه های وحشی زیره سبز بخصوص گونة Cuminum Setifolium در ایران، این احتمال تقویت می شود كه منشاء تكامل و اهلی شدن این گیاه غلات ایران باشد.

در ایران نمونه های نیمه وحشی این گیاه از سبزوار، سرخس و صالح اباد، سرخه سمنان، گرمسار، غرب كاشمر، بین خواف و تایباد، سرخس و دریاچة بزنگان و جنوب تربت حیدریه گزارش گردیده است.

فهرست مطالب:

عنوان

مقدمه

فصل اول؛ تاریخچه و مبدأ زیره سبز 

فصل دوم؛ گیاهشناسی زیرة سبز 

2-1 تیرة جعفری

2-2 جنس زیرة سبز Cuminum

2-3 زیرة سبز Cuminum Cyminum

فصل سوم؛ زیرة سبز و نیازهای آن برای رشد و نمو

3-1 محیط رشد زیرة سبز

3-1-1 نیازهای حرارتی زیرة سبز

3-1-2 نیازهای رطوبتی زیرة سبز

3-1-3- خاك مناسب برای زیرة سبز

3-1-4 نیازهای نوری زیرة سبز

3-2 اجزای عملكرد زیرة سبز

3-2-1 عملكرد دانة زیرة سبز

3-3 مراحل نمو زیرة سبز

3-4 واكنش زیرة سبز به تنشهای محیطی

3-4-1 اثر تنش كم آبی بر مؤلفه های عملكرد بذر، در زیرة سبز

3-4-2 تنش شوری

3-4-3 تنش گرمایی

3-5 زیرة سبز در تناوب

3-6 كوددهی زیرة سبز

فصل چهارم؛ از كاشت تا برداشت زیرة سبز

4-1 تهیة بستر بذر

4-2 آماده سازی بذر جهت كاشت

4-3 كاشت بذر زیرة سبز

4-4 تاریخ كاشت زیرة سبز

4-5 برداشت زیرة سبز

4-5-1 عملكرد زیرة سبز

4-6 زمان برداشت و آماده سازی محصول برای بازار

4-7 آب مورد نیاز زیرة سبز

4-7-1 اثر آبیاری بر اجزاء عملكرد زیرة سبز

4-7-2 وزن هزار دانة زیرة سبز

4-7-3 تعداد چتر در بوتة زیرة سبز

4-7-4 تعداد دانه در چتر زیرة سبز

4-7-5 عملكرد دانه

فصل پنجم؛ بیماریها، آفات و علفهای هرز زیرة سبز و نحوه كنترل آنها

5-1 بیماریهای زیرة سبز

5-1-1 بیماری بوته میری یا پژمردگی زیرة سبز

5-1-1-1 روشهای مبارزه

5-1-3 بیماری سوختگی زیرة سبز

5-1-4 بیماریهای دیگر زیرة سبز

5-2 آفات زیرة سبز

5-3 مبارزه با علفهای هرز زیرة سبز

فصل ششم؛ خواص، مصارف و جنبه های اقتصادی زیرة سبز

6-1 خواص و مصارف داروئی زیرة سبز

6-2 مصارف غذایی زیرة سبز

6-3 سایر موارد مصرف زیرة سبز

6-4 اسانس زیرة سبز

6-4-1 تركیبات شیمیایی اسانس زیرة سبز

6-4-2 روشهای استخراج اسانس زیرة سبز

6-5-1 اهمیت اقتصادی زیرة سبز

6-5-2 سطح زیر كشت، تولید و عملكرد زیرة سبز در ایران

6-5-3 صادرات زیرة سبز

فصل هفتم؛ ژنتیك و اصلاح در زیرة سبز

7-1 ژنتیك زیرة سبز

فصل هشتم؛ منابع مورد استفاده


خرید و دانلود فایل


فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
اصول و روشهای کشت بافت گیاهی
اصول و روشهای کشت بافت گیاهی

مشكلات تولید پسته در ایران
مشكلات تولید پسته در ایران

تحقیق شناخت علفهای هرز و راه های مقابله با آنها،
تحقیق شناخت علفهای هرز و راه های مقابله با آنها،

پاورپوینت علفهای هرز و راه های مقابله با آنها
پاورپوینت علفهای هرز و راه های مقابله با آنها

پاورپوینت درختان سردسیر و موار استفاده آنها در فضای شهر
پاورپوینت درختان سردسیر و موار استفاده آنها در فضای شهر

تحقیق عوامل موثربر رفتار مصرف كنندگان صنعت گلابگیری درتهران بر اساس مدل (رفتاربرنامه ریزی شده) آیزن
تحقیق عوامل موثربر رفتار مصرف كنندگان صنعت گلابگیری درتهران بر اساس مدل (رفتاربرنامه ریزی شده) آیزن

پاورپوینت انواع روش تولید عرقیات گیاهی
پاورپوینت انواع روش تولید عرقیات گیاهی

مقاله صفر تا صد خرد کردن , بسته بندی , بازاریابی قند و شکر در قالب مشاغل خانگی (کارگاه کوچک)
مقاله صفر تا صد خرد کردن ,  بسته بندی ,  بازاریابی  قند و شکر در قالب مشاغل خانگی (کارگاه کوچک)

آموزش صفر تا صد پرورش مرغ گوشتی ۱۰۰۰ قطعه ای (همراه با فیلم آموزشی)
آموزش صفر تا صد  پرورش مرغ گوشتی ۱۰۰۰ قطعه ای  (همراه با فیلم آموزشی)

بررسی تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی
بررسی تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی

اصلاح آلودگی سلنیوم در خاك
اصلاح آلودگی سلنیوم در خاك

دانلود پاورپوینت باهاوس مدرسه ای که یک سبک معماری شد
دانلود پاورپوینت باهاوس مدرسه ای که یک سبک معماری شد

استاندارهای علامت و نشانه SMV برای وسائل نقلیه و ادوات كشاورزی كندرو
استاندارهای علامت و نشانه SMV برای وسائل نقلیه و ادوات كشاورزی كندرو

دانلود مقاله آفت سرخرطومی برگ یونجه
دانلود مقاله آفت سرخرطومی برگ یونجه

دانلود مقاله اقتصاد آب در كشاورزی
دانلود مقاله اقتصاد آب در كشاورزی

فروشگاه شخصی خود را راه اندازی نمایید و با آپلود فایل های خاک خورده خود کسب درآمد کنید ایجاد رایگان فروشگاه