پروژه پایش وضعیت موتورهای الکتریکی توسط کنترل ولتاژ و جریان

پایش ماشین آلات عملیات جمع آوری اطلاعات از یک طرف و موضوع تفسیر اطلاعات از طرف دیگر همواره دو دربرنامه های سنتی چالش اصلی بوده و هستند در مهمترین و متداولترین روش پایش که مبتنی بر ارتعاش سنجی است جمع آوری اطلاعات در حالت دستی نیازمند انجام حجم سنگین کار داده برداری استتکنولوژی پایش بر مدلسازی را می توان مهمترین تحول در دنیای مانیتورینگ ماشین آلات


خرید و دانلود فایل


توضیحات:

پایش ماشین آلات عملیات جمع آوری "اطلاعات" از یک طرف و موضوع "تفسیر اطلاعات" از طرف دیگر همواره دو دربرنامه های سنتی چالش اصلی بوده و هستند. در مهمترین و متداولترین روش پایش که مبتنی بر ارتعاش سنجی است جمع آوری اطلاعات در حالت دستی نیازمند انجام حجم سنگین کار داده برداری است.تکنولوژی پایش بر مدلسازی را می توان مهمترین تحول در دنیای مانیتورینگ ماشین آلات طی دو دهه گذشته محسوب کرد. اکنون با ورود این تکنولوژی به بازار،صنایع جهان با انتخابهای متنوع تری برای پایش ماشین آلات خود رودررو هستند. دراین میان موضوع جالب توجه حسن استقبال صنایع جهان از سیستم MCM است که تنها چند سالی بیشتر از معرفی آن آنهم از طرف دیگر شرکت شرقی سپری نشده است. علت این استقبال گسترده را می توان با توجه به نوع ماشین آلاتی که با سیستم MCM تجهیز شده اند

به روشنی توجیه کرد. حسن استقبال از این سیستم جدید عمدتاًٌ روی ماشین الکتریکی در برد Low Voltage در درجه اول و Medium Voltyage در تعدادی به مراتب کمتر متمرکز بوده است. این محدوده از ماشین آلات تاکنون بیشتر با سیستمهای پایش ارتعاشات پورتابل تحت پوشش قرار می گرفته اند. چرا که نصب سیستمهای مانیتورینگ ارتعاشات برای آنها معمولاً به دلیل هزینه و مشکلات نصب و همچنین تخصص موردنیاز به سختی توجیه پذیر بوده است. مزایای تکنولوژی جدید خصوصاً قیمت مناسبتر،عدم نیاز به نصب سنسور و در نتیجه عدم نیاز به کابل کشی در سایت، پوشش همزمان گرداننده و گردنده و از همه مهمتر حذف اندازه گیریای روتین پریودیک مزایائی هستند که تردیدی برای تشخیص سیستم برتر باقی نمی گذارند.

در این میان موضوعی که می تواند کماکان به عنوان چالشی برای کارشناسان پایش باقی بماند عیب یابی یا آنالیز نهائی است. در سیستم جدید عیوب احتمالی اکثراً به صورت گروهی معرفی می شوند. برای مثال Misdlignment / coupling / Balance یک گروه از عیوب است که تشخیص نهائی اینکه مشکل کدام یک از این موارد است طبعاً به عهده کارشناسان ذیربط است. دراین سیستم هم مثل ارتعاشات ابزار مطالعه چیزی جز بررسی منحنیهای روند و طیف جریان نیست. موضوع اخیر با توجه به کمبود در عیب یابی ارائه کنند و لذا کماکان هیچ سیستم پایشی را نمی توان به تنهائی سیستمی کامل تلقی نمود. نتایج آزمایش هایی که در شرایط آزمایشگاهی بر روی MCM انجام شده به خوبی بیانگر قابلیت آن در تشخیص عیوب مکانیکی و الکتریکی در سامانه های بر پایه موتور است فناوری مدلسازی تجربی بسیار ساده تر و موثرتر از روش های متداول، عیوب را در موتورهای الکتریکی پیشگویی می کند. دراین فناوری فقط ولتاژ و جریان سه فاز موتور که دخالت عوامل خارجی مانند ارتعاشات را حذف کرده است مورد بررسی قرار می گیرد. تصمیم گیری درباره نحوه کار موتور از مقایسه رفتار آن با مدلی که در حالت آموختن در حافظه دستگاه ذخیره شده صورت می گیرد و وقتی تغعییر در رفتار از یک میزان مشخص بیشتر شد، پیام هشدار به کاربر دستگاه داده می شود؛ در نتیجه فناوری مدلسازی تجربی موجود ،MCM این امکان را فراهم می کند که اقدامات تعمیراتی در ابتدایی ترین حالت خرابی صورت گیرد و مدت زمان بیشتری را برای مسئول نگهداری و تعمیرات سبب می شود. با این روش زمان های از کار افتادگی دستگاه هزینه های تعمیرات و نگعهداری و تعداد خرابی های پیش بینی نشده کاهش می یابد.

فهرست:

چکیده

مقدمه

فصل اول:مقدمه ای بر موتورهای الکتریکی

1-1- موتور الکتریکی چیست؟

2-1- انواع موتورهای الکتریکی

1-2-1- موتورهای DC

2-2-1- موتورهای میدان سیم پیچی شده

3-1- موتورهای یونیورسال  

4-1- موتورهای AC

1-4-1- موتور AC سه فاز القایی

2-4-1- روتور قفسی

3-4-1- روتور سیم‌پیچی

4-4-1- سرعت موتور آسنکرون

5-4-1- موتور AC سه فاز سنکرون

6-4-1- سروو موتورهای دو فاز AC

7-4-1- موتور با قطب سایه دار

8-4-1- موتور القایی با انشقاق فاز

9-4-1- موتورهای AC با خازن راه‌انداز

10-4-1- موتورهای خازنی با خازن ثابت

11-4-1- موتور پولزیون

12-4-1- موتور سنکرون AC تک فاز

5-1- موتورهای خطی

6-1- موتورهای پله ای

1-6-1- موتورهای پله ای یک تکه( تک پارچه)

2-6-1- موتورهای پله ای چند تکه

3-6-1- موتورهای پله ای از نوع آهن ربای دائم

7-1- موتور رلوکتانسی

1-7-1- ساختمان موتور

2-7-1- گشتاور راه انداز

3-7-1- موتورهای رلوکتانسی سنکرون

8-1- موتورهای تک فاز سری یا یونیورسال:

9-1- موتورهای هیسترزیس :

فصل دوم:شرحی بر سیستم پایش وضعیت (CM) وسیستم نگهداری پیشگویانه (PdM)

1-2- مقدمه

2-2- سیستم‌ها و روش‌های نت:

1-1-2- تعمیرات منظم و پریودیك

2-1-2- تعمیرات پیش‌گویانه Predictive Maintenance – PDM

2-2- نگهداری و تعمیرات اصلاحی (Maintenance Corrective)

3-2- سیستم‌های نت فراگیر و جامع

1-3-2-  RCMنگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان

2-3-2- TPM سیستم نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر

4-2- فرآیند مدیریت درخواست كار Work Request Management - WRM

5-2- CMMS و نقش آن در پویایی و افزایش بهره‌وری سیستم‌های نت:

6-2- CMMS چیست و چه امكاناتی باید داشته باشد:

7-2- چگونه باید اقدام به تهیه CMMS كرد

8-2- وضعیت CM چیست:

1-8-2- تعریف CM

2-8-2- تکنیک های رایج Cm :

3-8-2- استفاده از حواس پنجگانه در Cm :

4-8-2- منحنی P-F چیست:

5-8-2- مراحل ایجاد یک برنامه وضعیت یکپارچه:

9-2- مراحل و پیاده سازی CBMچیست:

1-9-2- مرحله اول : آماده سازی

2-9-2- طراحی:

3-9-2- استقرار و اجرا:

4-9-2- بهبود مستمر:

فصل سوم:آشنایی آنالیز های به کار رفته درسیستم CM

1-3- آنالیز ارتعاشات:

1-1-3- ارتباط CM و ارتعاشات:

2-1-3- تحلیل مقدار کلی ارتعاشات

2-3- آنالیز روغن و CM :

3-3- آنالیز ترموگرافی:

4-3- آنالیز صدا:

5-3- آنالیز آلتراسونیک:

6-3- آنالیز کارآیی

7-3- آنالیز تست های مدارموتور:

فصل چهارم: پایش وضعیت ماشین‌های الكتریكی در صنعت برق

1-4- مقدمه:

2-4- اهداف اصلی از بكار گیری پایش وضعیت:

3-4- روش های مراقبت وضعیت:

4-4- مراقبت پیوسته

5-4- مراقبت گسسته

6-4- پایش وضعیت ازدیدگاه اقتصاد:

7-4- موانع پیاده­سازی TPM در ایران و راهکارهای احتمالی

8-4- توسعه سامانه الکترونیکی نگهداری و تعمیرات

9-4- پایش وضعیت موتورهای الكتریكی با كنترل ولتاژ و جریان

10-4- ارزیابی عملكرد بخش‌های نگهداری و تعمیر به روش تحلیل پوششی داده­ها

11-4- ایجاد و کاربرد Top Ten وزن دار خرابی ها برای پشتیبانی FMEA

12-4- بهینه ­سازی نگهداری و تعمیرات با استفاده از ابزارهای ناب

فصل پنجم: معرفی دستگاه  MCM جهت پایش وضعیت موتورهای الکتریکی

1-5- مقدمه:

2-5- مقایسه روش MCM نسبت به سایر روش های آنالیز موتورهای الکتریکی:

3-5- نگاه کلی به MCM :

4-5- شرح دستگاه MCM :

5-5- MCM Soc :

6-5- آزمایش MCM :

7-5- نتایج آزمایش ها:

8-5- نتیجه گیری این فصل:

فصل ششم:پایش و تشخیص عیوب الکتریکی و مکانیکی بدون نصب سنسور روی ماشین آلات (مثالی از کاربرد دستگاه MCM)

1-6- مقدمه

2-6- تكنولوژی پایش بر پایة مدلسازی  

3-6- سیستم پایش Motor Condition Monitor یا MCM :

4-6- پایش روتین و پارامترهای اندازه گیری

5-6- معرفی 22 پارامتر مدل

6-6- پارامترهای الکتریکی

7-6- پارامترهای مکانیکی

8-6- پارامترهای سیستم یا Fit Parameters

9-6- لیست پارامترهای پایش

10-6- مهمترین ویژگی های کاربردی سیستم پایش MCM

11-6- تجربه موجود با سیستم MCM

12-6- پیشنهادات

13-6- نتیجه گیری

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

خرید و دانلود فایل


فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
روش اتصال نیروگاه بادی به شبکه سراسری برق
روش اتصال نیروگاه بادی به شبکه سراسری برق

پروژه انرژی هاروستینگ (برداشت انرژی)
پروژه انرژی هاروستینگ (برداشت انرژی)

بررسی مبدل های آنالوگ به دیجیتال
بررسی مبدل های آنالوگ به دیجیتال

بررسی کیفیت توان در شبکه های توزیع
بررسی کیفیت توان در شبکه های توزیع

شبیه سازی برقگیرهای فشار قوی با نرم افزار COMSOL Multiphysics
شبیه سازی برقگیرهای فشار قوی با نرم افزار COMSOL Multiphysics

بررسی و تحلیل هوشمندسازی در شبكه های توزیع
بررسی و تحلیل هوشمندسازی در شبكه های توزیع

بررسی جبران ساز svc
بررسی جبران ساز svc

کنترل توان راکتیو درشبکه توزیع با استفاده از منابع تولید پراکنده DG
کنترل توان راکتیو درشبکه توزیع با استفاده از منابع تولید پراکنده DG

روش های مدلسازی و کنترل STATCOM
روش های مدلسازی و کنترل  STATCOM

مطالعه نحوه اتصال نیروگاه های بادی به شبکه سراسری
مطالعه نحوه اتصال نیروگاه های بادی به شبکه سراسری

کنترل دمای کوره با میکروکنترلر
کنترل دمای کوره با میکروکنترلر

شبکه های حسگر بی سیم زیر آبی، زیر زمینی، چند رسانه ای
شبکه های حسگر بی سیم زیر آبی، زیر زمینی، چند رسانه ای

رله های دیجیتال و مزایای سیستم های حفاظت و كنترل دیجیتال
رله های دیجیتال و مزایای سیستم های حفاظت و كنترل دیجیتال

بهبود کیفیت توان با استفاده از فیلتر اکتیو
بهبود کیفیت توان با استفاده از فیلتر اکتیو

مطالعه پایداری گذرا سیستم های چند ماشینه با استفاده از معیار سطوح برابر
مطالعه  پایداری گذرا سیستم های چند ماشینه با استفاده از معیار سطوح برابر

فروشگاه شخصی خود را راه اندازی نمایید و با آپلود فایل های خاک خورده خود کسب درآمد کنید ایجاد رایگان فروشگاه