مقایسه بهارستان جامی و گلستان سعدی

6 دوری از تکرارات و استعارات و کنایات و تشبیهات ست و به نظایر آن ، در مقامات عربی و فارسی به ضرورت سجّع مکرر بر می خوریم و احتراز از استعمال مفردات عربی ، بیرون از حّد مستعمل ومتداول در آثار منثور ساده این عهد ، درست در همان حدّ که در غزلیات و دیگر


خرید و دانلود فایل


توضیحات:

« جدال سعدی با مدعی »

«در ضمن مقایسه گلستان با مقامات ، به اجمال اشاره شد که یکی از دلایل : توجّه سعدی به فن مقامه نویسی ، حکایت : « جدال سعدی با مدعی » است . و نویسنده با انشاء این حکایت در حقیقت خواسته است: مقامه ای بنویسد که هم در شیوه داستان نویسی ؛ و هم از جنبه ادبی و نثری با سیاق زبان فارسی سازگار باشد و دلیل آن :

1- عدم تناسب ، محتوای داستان با موضوع بابی است که در آن قرار دارد .

( یوسفی ، باب هفتم ، در تاثیر تربیت ، صص 162 – 168 )

2- استعمال سجع ، نه به طریق التزام ؛ بلکه در اکثر قرائن به شیوه ای خارج از روش طبیعی کتاب.

مثال : « یکی در صورتِ درویشان ، نه بر صفت ایشان . در محفلی دیدم نشسته و شنعتی در پیوسته و دفتر شکایات باز کرده ، وذَمِّ توانگران آغاز کرده ، سخن بدین جا رسانیده که درویش را دست قدرت ، بسته است و توانگر را پای ارادت ، شکسته .» ( یوسفی ، 1384 ، ص 162 )

3- استعمال مفردات عربی در حدی پیش از آنچه ، در بیشتر ابواب و حکایات کتاب بدان        بر می خوریم ، برای رعایت جنبه های فنی و صنعتی کلام .

مثال : « مرا که پرورده نعمت بزرگا نم ، این سخن سخت آمد ، گفتم : ای یار ، توانگران دخل مسکینانند و ذخیرة گوشه نشینان و مقصد زائران و كهف مسافران و محتمل بار گران از بهر راحت دگران ، دست تناول به طعام آنگه برند که متعلقان و زیر دستان بخورند [ و ] فضلة مکارم ایشان به ارامل و پیران و اقارب و جیران [ ر ] سیده .

توانگران را وقف است و نذر و مهمانی                             زکوة و فِطره و اعِتاق و هَدْی و قربانی

تو کی به دولت ایشان رسی كه نتوانی                              جز این دو رکعت و آن هم بصد پریشانی

 ( همان كتاب، ص 163 )

4- جنبه ابتکاری داستان ، که پیداست سعدی ، آن را به شیوه مقامات عربی ، تنها برای ابزار مهارت فنّی خود در نثر نویسی ابداع و انشاء کرده است .

5- به کار بستن طریقه مناظره ، به اسلوب مقامات ، چنانکه با نقد و تحلیل دقیق ، بخوبی می توان پی برد که داستان ، مقامه ای است که جز در کیفیت آغاز و انجام ، در سایر قسمت ها ، چه از جنبه داستانی و چه از نظر لفظی ، با مقامات عربی برابری می کند و قابل مقایسه است .

مثال : « گفتمش بر نخل خداوند ان نعمت ، وقوف نیافته ای الّا بعلّت گدایی و گرنه هر که طمع یک سو نهد ، کریم و بخیلش یکی نماید ؛ محک داند که زر چیست و گدا داند که مُمسِک کیست . گفتا : بتجربت آن می گویم که متعلّقان بر در بدارند ؛ و غلیظان شدید برگمارند تا بار عزیزان ندهند و دست جفا ، بر سینه صاحب تمیزان نهند و گویند : كسی اینجا نیست و به حقیقت راست گفته باشند .

آن را که عقل و همّت و تدبیر و رای نیست        خوش گفت : پرده دار كه کس در سرای نیست .

گفتم: بعذرِ آن که ازدست متوقّعان به جان آمده اند و از رُقعه گدایان بفغان ، و محال عقل است که اگر [ ر ] یگِ بیابان دُر شود ، چشم گدایان پر شود .

دیده اهل طمع به نعمت دنیا                             پُر نشود هچنان که چاه به شبنم »

 (یوسفی ، 1384 ، صص 164 – 165 )

6- سستی دلایل دو طرفه مناظره و مقدّم داشتن لفظ بر معنی ، که چندان با اسلوب اصلی دیگر ابواب و حکایت مطابق نیست .

مثال : « اما صاحب دنیا به عین عنایت حق ملحوظ [ است ] و به حلال از حرام محفوظ . من همانا که خود تقریر این سخن نکردم و برهان و بیان نیاوردم ، انصاف از تو توقع دارم ؛ هرگز دیدی دست دغایی بر کتف بسته یا بی نوایی به زندان در نشسته یا پرده معصومی دریده ، یا کفی از مِعْصَم بریده الّا بعلّتِ درویشی ؟ »                                                      ( همان كتاب ، ص 165 )

خرید و دانلود فایل


فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
دانلود کتاب رمز گشایی جوغن ها، منبع گنج یابی و آشنایی با دفینه
دانلود کتاب رمز گشایی جوغن ها، منبع گنج یابی و آشنایی با دفینه

دانلود کتاب میراث زرین ( آموزش نمادها و نشانه های باستانی و گنج یابی)‎
دانلود کتاب میراث زرین ( آموزش نمادها و نشانه های باستانی و گنج یابی)‎

دانلود کتاب گنج نامه و اسرار نسخه ها
دانلود کتاب گنج نامه و اسرار نسخه ها

دانلود کتاب گنج باستان ، شناخت روش های گنج یابی و دفینه با تصاویر
دانلود کتاب گنج باستان ، شناخت روش های گنج یابی و دفینه با تصاویر

کتاب دویست نشانه گنج و زیرخاکی
کتاب دویست نشانه گنج و زیرخاکی

دانلود داستان مرد فقیر
دانلود داستان مرد فقیر

دانلود تحقیق درباره باستانی پاریزی
دانلود تحقیق درباره باستانی پاریزی

تحقیق در مورد سلسله قاجار
تحقیق در مورد سلسله قاجار

هفت سین شعرا
هفت سین شعرا

بررسی آثار و دیوان ناصیف یازجی
بررسی آثار و دیوان ناصیف یازجی

دانلود تحقیق درباره روانشناسی شخصیت محمدرضا پهلوی
دانلود تحقیق درباره روانشناسی شخصیت محمدرضا پهلوی

دانلود تحقیق درباره رنه دكارت
دانلود تحقیق درباره رنه دكارت

دانلود دنیای ضرب المثل انگلیسی
دانلود دنیای ضرب المثل انگلیسی

دانلود تحقیق درباره دلایل مرگ سقراط
دانلود تحقیق درباره دلایل مرگ سقراط

دانلود تحقیق درباره قیصر امین پور
دانلود تحقیق درباره قیصر امین پور

فروشگاه شخصی خود را راه اندازی نمایید و با آپلود فایل های خاک خورده خود کسب درآمد کنید ایجاد رایگان فروشگاه