اصول اندازه گیری در مهندسی

رزوه های پیچ خطاهای مجاز در پیچ های تجارتی فقط در مورد قطر ذکر می گردد به عبارت دیگر برای یک پیچ با گام و شکل مشخص تلرانس گام و زاویه ی پیچ منظور نمی گردند ، بلکه به صورت تلرانس مجاز در قطر موثر در نظر گرفته می شود علت این کار این است که خطاهای گام و زاویه پیچ موجب


خرید و دانلود فایل


توضیحات:

) گیج های زاویه دار مرکب

در بخش 2-5-4 ذکر گردید که کمپراتور زاویه به مانند دیگر کمپراتورها با یک گیج مرجع تنظیم می گردد همچنین می توان از یک خط کش سنیوسی جهت این کار استفاده کرد اما در سال 1941 شکلهای بسیار مناسبی از گیجهای مرجع یعنی گیجهای زاویه دار مرکب به بازار عرضه شد. به طور ساده این گیجها مکعبهایی هستند که به صورت زوایای دقیقی سخت و پرداخت شده اند و می توان آنها را روی یکدیگر قرار داد. مشابه با راپراتورها می توان آنها را به هم اضافه یا از هم کم کرد. همانطور که در شکل 13-4 نشان داده شده است.

 

زوایای به کار رفته به صورت یک تصاعد هندسی با قدر نسبت به 3 مرتب شده اند.

این گیجها 13 تا هستند( به همراه یک بلوک صاف و هموار و همگی دارای زوایای کالیبره شده می باشند)  و به کمک آنها می توان هر زاویه ای بین 0 تا 90 درجه را با نمو 3 ثانیه تشکیل داد. این گیجها ممکن است در ترکیب با یکدیگر به کار روند یا از بلوک صاف و هموار هم شوند.

آنها را با استانداردهایی مشابه با استانداردهای راپراتور می سازند. همگی دارای دقت بالا و خصوصیت به هم فشردگی بوده و کالیبره شده اند. همچنین خواص انعکاسی سطح پرداختشان آنها را بخصوص برای کاربرد در دستگاههای موازی ساز مناسب کرده است.

تلسکوپ هم راستایی

کاربرد عمده این وسیله برای آزمایش دقت همراستایی یا تاقانها، دقت هم راستایی سطوحی که قیدهای مونتاژی بزرگ رویشان قرار می گیرند و دقت هم راستایی قطعه کارهای مشابه می باشد. این دستکاه شامل دو قسمت است: یک بخش موازی ساز و یک تلسکوپ جمع کننده(یا در کانون متمرکز کننده-م)

بدنۀ هر دوی این قسمت ها استوانه ای است وقطعه خارجی آن دقیق می باشد. از آنجا که محور نوری و مکانیکی بر هم منطبق هستند می توان هر قسمت را به طور مستقیم یا به وسیلۀ بوش های دقیق بین دو یاتاقان که به فاصلۀ معینی از هم هستند قرار داد و سپس تصاویر بدست آمده از بخش تلسکوپ را به بخش موازی ساز منتقل کرد.

بخش موازی ساز شامل یک منبع نور و یک کندانسور (جمع کننده) است که در جلوی آن یک شیشۀ مدرج زاویه ای (یا شیشۀ شطرنجی-م) در صفحه کانونةی عدسی موازی ساز نصب شده است این درجه بندی شطرنجی به صورت یک پرتو موازی تصویر می گردد. اکر تلسکوپ در بینهایت تنظیم شود، پرتوهای موازی و درجه بندی زاویه ای به روی خطوط مبنا( یا سیم های متقاتع تلسکوپ در شکل 14-4-م) خواهند افتاد. بدین ترتیب ناهمراستایی زاویه ای در دو صفحه معین می گردد.

قسمت موازی ساز در جلوی عدسی موازی ساز شامل یک شیشه مدرج زاویه دیگری است که دارای دو درجه بندی عمود بر هم می باشد. اگر فاصلۀ کانونی تلسکوپ کوچک شود این تقسیم بندی روی خطوط مبنای تلسکوپ دیده شده و جابجایی خطی مستقیماً اندازه گیری می شود. اما چون درجه بندی نا هم راستایی زاویه ای خیلی دور از کانون است در چشمی تلسکوپ دیده نمی شود. در شکل(14-4) دیاگرامی از واحد موازی ساز و نمایی از چشمی تلسکوپ در دو حالت فوق (اندازه گیری جابجایی و نا هم راستایی زاویه ای ) نشان داده شده است. خاطر نشان می شود که فاصله اثری بر قرائت نا هم راستایی زاویه ای ندارد. چرا که این قرائت ها با کاربرد اصل موازی سازی حاصل شده اند . اما این موضوع در مورد جابجایی خطی درست نیست و تلسکوپ تنها اندازه ظاهری درجه بندةی را برای دیدن به وسیله چشم ، بزرگ می کند. سپس با افزایش فاصله، اندازه درجه بندی جابجایی کاهش می یابد و قابلیت قرائت آن نیز کم می شود بنابراین دقت این قرائت با افزایش فاصله کم می شود.

خرید و دانلود فایل


فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
مطالعه انواع چرخ دنده ها و روش های ساخت آنها
مطالعه انواع چرخ دنده ها و روش های ساخت آنها

پژو206BOSCH ME 7.4.4 معرفی و عیب یابی سیستم سوخت رسانی وجرقه
پژو206BOSCH ME 7.4.4 معرفی و عیب یابی سیستم سوخت رسانی وجرقه

پاورپوینت جوشكاری و تجهیزات آن
پاورپوینت جوشكاری و تجهیزات آن

سپتیک تانک
سپتیک تانک

مطالعه روغن موتور
مطالعه روغن موتور

طراحی و محاسبه انواع تكنولوژی انرژی خورشیدی
طراحی و محاسبه انواع تكنولوژی انرژی خورشیدی

بررسی سیستمهای مکانیکی وهیدرولیکی ماشین آلات راهسازی
بررسی سیستمهای مکانیکی وهیدرولیکی ماشین آلات راهسازی

طراحی بهینه انواع آب گرم کن های خورشیدی ایران
طراحی بهینه انواع آب گرم کن های خورشیدی ایران

بررسی عملکرد سیستم ترمز و طراحی آن
بررسی عملکرد سیستم ترمز و طراحی آن

مطالعه نحوه عملکرد سیستم ترمز ماشین
مطالعه نحوه عملکرد سیستم ترمز ماشین

هندسه سیستم فرمان و آشنایی با نرم افزارADAMS
هندسه سیستم فرمان و آشنایی با نرم افزارADAMS

مراحل تحلیل دینامیكی شاتون
مراحل تحلیل دینامیكی شاتون

دینامیک سیالات در توربو ماشین ها و آزمون کارایی آنها
دینامیک سیالات در توربو ماشین ها و آزمون کارایی آنها

استاندارد PTC 4.1 تست كارآیی بویلر
استاندارد PTC 4.1 تست كارآیی بویلر

مطالعه و مقایسه سیستم ترمزهای معمولی و پنوماتیكی
مطالعه و مقایسه سیستم ترمزهای معمولی و پنوماتیكی

فروشگاه شخصی خود را راه اندازی نمایید و با آپلود فایل های خاک خورده خود کسب درآمد کنید ایجاد رایگان فروشگاه