آشنایی با خطوط کمپکت و مشخصه های الکتریکی آن

گسترش و توسعه شهر‌ها، سبب افزایش میزان مصرف انرژی الكتریكی می شود و لازمة تأمین آن احداث و توسعة شبكه های انتقال و توزیع نیرو می باشد در شهرهای بزرگ انجام این مهم به سادگی عملی نمی باشد كمبود زمین، گرانی قیمت زمین، مشكلات زیست محیطی، مشكلات تصاحب قانونی زمین و اخذ مجوزات لازم همه با‌هم گاهی احداث خطوط انتقال نیرو را آنقدر پیچیده می سازند كه حتّی ب


خرید و دانلود فایل


توضیحات:

گسترش و توسعه شهر‌ها، سبب افزایش میزان مصرف انرژی الكتریكی می شود و لازمة تأمین آن احداث و توسعة شبكه های انتقال و توزیع نیرو می باشد. در شهرهای بزرگ انجام این مهم به سادگی عملی نمی باشد. كمبود زمین، گرانی قیمت زمین، مشكلات زیست محیطی، مشكلات تصاحب قانونی زمین و اخذ مجوزات لازم همه با‌هم گاهی احداث خطوط انتقال نیرو را آنقدر پیچیده می سازند كه حتّی بدون توجّه به مسائل اقتصادی هم اجرای آن به سهولت میسر نمی باشد.

طبیعی است هر‌چه بر میزان انرژی الكتریكی درخواستی افزوده گردد، لازمة تأمین آن افزایش ولتاژ خطوط انتقال جدید می‌باشد كه در چنین حالتی مشكلات زیر پدیدار می شود:

 • افزایش فواصل فازی
 • افزایش پهنای برج
 • افزایش حریم خطوط
 • افزایش باند عبور

این عوامل سبب افزایش مساحت زمین اشغالی در طول مسیر خطوط انتقال نیرو گشته و در نتیجه تهیه و تدارك آن را با مشكلات زیادی همراه می سازند. بنابراین اگر قرار باشد احداث خطوط انتقال در مسیر‌های جدید صورت گیرد، با توجّه به قیمت بسیار بالای زمین در شهر‌های بزرگ، تنها قیمت زمین در یك كیلومتر از طول مسیر به چندین برابر بهای یك كیلومتر از خطوط عادی افزایش می‌یابد كه در بسیاری موارد برق‌رسانی را از دیدگاه اقتصادی توجیه نمی‌نماید.

در چند دهة اخیر، مطالعات گسترده‌ای در زمینة توسعه شبكه‌های شهری بصورت مقالات و گزارشات علمی در كنفرانس‌ها و مجلّات معتبر منتشر گردیده كه در تمامی آنها تلاش در كاهش مساحت زمین در طول مسیر خطوط انتقال نیرو بوده است. استفاده از خطوط انتقال فشرده یا كمپكت (Compact) و نزدیك‌سازی فاز‌ها با بهره‌گیری از شیوه‌های مختلف، روشهایی هستند كه در تقلیل مساحت زمین اشغالی، به كار گرفته می‌شوند كه در این فصل مورد بررسی قرار می‌گیرند.

1-1-    تعریف خطوط انتقال كمپكت

كمپكت سازی خطوط به كلیة ترفند‌ها و روش‌هایی اتلاق می‌گردد كه در نزدیك‌سازی فواصل افقی و عمودی فاز‌ها مؤثر باشند. طبیعی است نزدیك‌سازی فاز‌ها خود به عوامل بسیار متعدد دیگری بستگی دارد كه در مجموعه دانش‌های متعلّق به خطوط انتقال كمپكت جای می‌گیرند. بنابراین حاصل بكارگیری تمام این روش‌ها، تقلیل پهنا و ارتفاع پایه‌ها یا برج‌ها و در نتیجه تقلیل مساحت زمین اشغالی در طول مسیر می شوند.

خطوط انتقال كمپكت به پایه‌ها یا برج‌های خاصّی اتلاق نمی‌شود، بلكه بر حسب اینكه هدف از كمپكت‌سازی چه باشد می‌توان روش‌های مختلفی را بكار گرفت. بعبارت دیگر پهنای برج یا فاصله فاز‌های كناری كه عملاً در محاسبه عرض باند عبور دخالت دارند، بر حسب اینكه خطوط انتقال معمولی یا خیلی كمپكت باشند می‌توانند، در محدوده وسیعی تغییر نمایند. بنابراین خطوط انتقال كمپكت از نظر ظاهری از انواع مختلفی تشكیل می گردد كه بر حسب شرایط جغرافیائی و جوی منطقه و سایر پارامتر‌های فنّی و اقتصادی می‌تواند تغییر نماید. از آنجا كه لازمة كمپكت‌سازی خطوط انتقال، بكارگیری طرحهای ویژه و در برخی موارد استفاده از تجهیزات اضافی است، لذا ممكن است در برخی موارد سرمایه‌گذاری لازم جهت احداث آنها در مقایسه با خطوط انتقال معمولی افزایش یابد، امّا اگر در محاسبات اقتصادی، قیمت زمین نیز منظور گردد، در اغلب موارد بكارگیری خطوط انتقال كمپكت ضمن اینكه دارای مزیت‌های فنّی است، دارای توجیه اقتصادی نیز می‌باشد.

1-2-  مزایا و معایب خطوط انتقال كمپكت

تجارب كشور‌های پیشرفته جهان نشان می‌دهد كه استفاده از خطوط انتقال كمپكت، بخصوص در مناطق شهری، جنگلی یا مناطقی كه محدودیت زمین وجود داشته باشد، اغلب موارد اقتصادی و موجه است. اصولاً نزدیك شدن فاز‌های خطوط انتقال نیرو به یكدیگر ضمن اینكه مزایای زیادی را بهمراه دارد، در برخی موارد دارای معایبی نیز می‌باشند كه ذیلاً بطور اختصار به آنها اشاره می‌گردد.

1-2-1- مزایای خطوط انتقال نیروی كمپكت

وقتی خطوط انتقال نیرو بصورت كمپكت طراحی می‌شوند یا بعبارت دیگر فواصل افقی و عمودی فاز‌ها بهم نزدیك می‌شوند، مزایائی را نیز بهمراه خواهند داشت كه برخی از آنها بشرح زیر می‌باشند:

1. فواصل افقی و در نتیجه پهنای (فواصل فاز‌های كناری) برجها یا پایه‌ها كاهش می‌یابد؛

2. فواصل عمودی فاز‌ها و در نتیجه ارتفاع پایه‌ها کاهش می‌یابد؛

3. وزن پایه‌ها یا برج‌ها كمتر می شود؛

4. پهنای باند عبور كاهش می‌یابد؛

5. مساحت زمین اشغالی كاهش می‌یابد؛

6. قیمت زمین اشغالی در طول مسیر كاهش می‌یابد؛

7. امكان نصب خطوط با ولتاژ بالاتر در مسیر خطوط توزیع موجود مسیر می‌گردد؛

8. پایه‌های خطوط كمپكت دارای نمای ظاهری بهتری می‌باشند؛

9. ابعاد كم برجها امكان نصب آنها را در وسط اتوبانهای شهری میسّر می‌سازد؛

 1. نیاز به فونداسیون كمتری دارند؛
 2. توان انتقالی از واحد زمین اشغالی بیشتر می‌شود؛
 3. در مناطق شهری یا مناطقی كه قیمت زمین زیاد است، هزینه انتقال انرژی كاهش می‌یابد؛
 4. راكتانس سلفی خط كاهش می‌یابد؛
 5. ظرفیت خازنی خط افزایش می‌یابد؛
 6. قدرت طبیعی یا SIL خط افزایش می‌یابد؛
 7. افت ولتاژ بهبود می‌یابد؛
 8. تلفات انرژی قدری كاهش می‌یابد؛
 9. توان انتقالی و ظرفیت خطوط افزایش می‌یابد.

 

 1. 1-2-2-  معایب خطوط انتقال نیروی كمپكت

در كنار مزایائی كه در بالا بدانها اشاره گردیده است خطوط انتقال نیروی كمپكت دارای معایبی هم می‌باشند كه برخی از آنها بشرح زیر می‌باشند:

1. بدون احتساب قیمت زمین، سرمایه‌گذاری خطوط قدری افزایش می‌یابد؛

2. فاصلة پایه های خط انتقال در برخی موارد باید كاهش یابد؛

3. تعداد پایه‌ها افزایش می‌یابد؛

4. در شرایط طراحی یكسان قابلیت اطمینان برق‌رسانی ممكن است قدری كاهش یابد؛

5. جریان اتصال كوتاه افزایش می‌یابد؛

6. حریم ناشی از میدان‌های الكتریكی و مغناطیسی افزایش می‌یابد؛

7. گرادیان ولتاژ در سطح هادی افزایش می‌یابد و در نتیجه برای شرایط یكسان ممكن است در برخی موارد لازم شود تا قطر ‌هادی افزایش یابد؛

8. تلفات كرونا و اغتشاشات رادیوئی ناشی از آن افزایش می‌یابد (برای هادی مشخص)؛

9. تعداد فونداسیون‌ها بیشتر می‌شود (به‌دلیل افزایش تعداد پایه‌ها).

گرچه وجود ویژگی‌های مطلوب خطوط انتقال كمپكت، بكارگیری آنها را در اغلب موارد توجیه‌پذیر می‌سازد، امّا گاهی اوقات ممكن است در مناطقی كه قیمت زمین ارزان است، استفاده از خطوط خیلی كمپكت توجیه اقتصادی نداشته باشد. امّا در مناطق شهری، صنعتی، جنگلی، مناطق ویژه و یا مناطقی با زمین‌های گرانقیمت، ویژگی‌های مثبت آنها سبب می‌شوند تا مورد توجه جدی مسئولین و طراحان، قرار گیرند. اگر هدف تقلیل مساحت زمین اشغالی در طول مسیر باشد، تنها راه عملی بهره‌گیری از خطوط انتقال كمپكت نمی‌باشد، بلكه بر حسب مورد می‌توان از روش‌های مختلف دیگری نیز استفاده نمود. بعنوان مثال وقتی یك خط انتقال چند مداره به جای چند خط انتقال یكمداره نصب می‌شود، عملاً مساحت زمین اشغالی كاهش می‌یابد هرچند كه برج انتخابی از نوع كمپكت نباشد. بهمین دلیل قبل از آنكه به خطوط انتقال كمپكت اشاره شود روش‌های مختلف كاهش ابعاد برج و مساحت زمین اشغالی در طول مسیر خطوط انتقال نیرو بطور اختصار مورد بررسی قرار می‌گیرند.

1-3-   روشهای كاهش مساحت زمین اشغالی

گرچه با احداث خطوط انتقال نیروی كمپكت، امكان كاهش مساحت زمین اشغالی در طول مسیر، میسّر می‌شود. امّا این اقدام تنها متكی یا وابسته به نزدیك‌سازی فاز‌ها نمی‌باشد، بلكه با شیوه‌های مختلفی كه ذیلاً به چند مورد از آنها اشاره می‌گردد، نیز می‌توان مساحت زمین اشغالی را كاهش داد.

1-3-1-   احداث خطوط انتقال دو مداره

در بسیاری از موارد به جهت افزایش قابلیت اطمینان برق‌رسانی مصرف كنندگان، از چندین خط انتقال یك مداره آن هم در یك مسیر مشخص استفاده می شود (از جمله خطوط انتقال نیروگاه نكا به تهران). در صورتیكه هدف تقلیل مساحت زمین باشد، با تبدیل دو خط انتقال یك مداره به یك خط انتقال دو مداره نیز می‌توان مساحت زمین اشغالی را کاهش داد. در شكل (1) تصویر دو خط انتقال یك مداره ه در یك مسیر مشخص و در كنار یكدیگر نصب شده‌اند را نشان می‌دهد. شكل (2) نیز تصویر یك خط انتقال دو مداره را نشان می‌دهد. از مقایسه این دو تصویر چنین برداشت می‌شود كه برای انتقال توان معین هر دو روش می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند، امّا در صورت انتخاب خط انتقال دو مداره مساحت زمین اشغالی كاهش می‌یابد كه از این دیدگاه یك مزیت می‌باشد، هر چند قابلیت اطمینان برق‌رسانی، دو خط انتقال نیرو یك مداره بیش از یك خط انتقال دو مداره می‌باشد. علاوه بر آن بر حسب اینكه آرایش فاز‌ها، زنجیره مقره‌ها و یا نوع برج خطوط انتقال دو مداره نیز چه باشند، باز هم می‌توان مساحت زمین را كاهش داد، شكلهای (3) و (4) دو نمونه از برج‌های دو مداره متفاوت را نشان می‌دهد. همانطور كه از این شکلها پیدا است حتّی برای فواصل معیّنی از فاز‌ها در صورت استفاده از پایه‌های تلسكوپی پهنای برج كمتر می‌شود كه این موضوع نشانگر اهمیت نقش و نوع پایه‌ها در كاهش مساحت زمین اشغالی در طول مسیر خطوط انتقال می‌یابد.

بنابراین اگر هدف تقلیل مساحت زمین باشد با تبدیل خطوط انتقال یك مداره به دو مداره یا با انتخاب آرایش مناسبی از فاز‌ها یا زنجیرةمقره‌ها می توان مساحت زمین اشغالی را در طول مسیر كاهش داد. بعبارت دیگر تبدیل دو خط یك مداره به یك خط دو مداره نوعی كمپكت سازی است، اگرچه این شیوه در تعاریف خطوط كمپكت جایی نمی‌گیرد.

فهرست:

فصل 1-تعاریف اولیه در مورد خطوط کمپکت4
1-1-كلیّاتی در خصوص خطوط انتقال نیروی كمپكت4
1-2-تعریف خطوط انتقال كمپكت5
1-3-مزایا و معایب خطوط انتقال كمپكت6
1-3-1-مزایای خطوط انتقال نیروی كمپكت6
1-3-2-معایب خطوط انتقال نیروی كمپكت7
1-4-روشهای كاهش مساحت زمین اشغالی8
1-4-1-احداث خطوط انتقال دو مداره8
1-4-2-احداث خطوط انتقال باندل10
1-4-3-احداث خطوط چند مداره12
1-5-موانع نزدیك‌سازی فازها15
فصل 2-مشخصه های الکتریکی خطوط کمپکت16
2-1-مقدمه    16
2-2-راکتانس سلفی16
2-3-راکتانس خازنی18
2-4-رابطه راکتانس سلفی و خازنی22
2-5-امپدانس موجی23
2-6-قدرت طبیعی خط24
2-7-مقادیر عددی پارامترهای الکتریکی28
فصل 3-نقش شرایط محیطی در تنظیم فاصله فازها32
3-1-مقدمه    32
3-2-سرعت باد32
3-3-درجه حرارت محیط33
3-4-ارتفاع منطقه34
3-5-فشار هوا34
3-6-چگالی هوا35
3-7-رطوبت هوا36
3-8-آلودگی محیط36
3-9-قطر یخ   38
3-10-نشستن برف روی زنجیره مقره ها39
3-11-علل افزایش فواصل فازی41
فصل 4-آرایش فازها در خطوط انتقال و تاثیر در کمپکت سازی43
4-1-مقدمه    43
4-2-آرایش افقی فازها43
4-2-1-مزایای آرایش افقی43
4-2-2-معایب آرایش افقی44
4-3-آرایش عمودی فازها47
4-3-1-مزایای آرایش عمودی48
4-3-2-معایب آرایش عمودی49
4-4-آرایش مثلثی فازها50
4-4-1-مزایای آرایش مثلثی50
4-4-2-معایب آرایش مثلثی51
4-5-آرایش تركیبی فازها:53

خرید و دانلود فایل


فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
روش اتصال نیروگاه بادی به شبکه سراسری برق
روش اتصال نیروگاه بادی به شبکه سراسری برق

پروژه انرژی هاروستینگ (برداشت انرژی)
پروژه انرژی هاروستینگ (برداشت انرژی)

بررسی مبدل های آنالوگ به دیجیتال
بررسی مبدل های آنالوگ به دیجیتال

بررسی کیفیت توان در شبکه های توزیع
بررسی کیفیت توان در شبکه های توزیع

پروژه پایش وضعیت موتورهای الکتریکی توسط کنترل ولتاژ و جریان
پروژه پایش وضعیت موتورهای الکتریکی توسط کنترل ولتاژ و جریان

شبیه سازی برقگیرهای فشار قوی با نرم افزار COMSOL Multiphysics
شبیه سازی برقگیرهای فشار قوی با نرم افزار COMSOL Multiphysics

بررسی و تحلیل هوشمندسازی در شبكه های توزیع
بررسی و تحلیل هوشمندسازی در شبكه های توزیع

بررسی جبران ساز svc
بررسی جبران ساز svc

کنترل توان راکتیو درشبکه توزیع با استفاده از منابع تولید پراکنده DG
کنترل توان راکتیو درشبکه توزیع با استفاده از منابع تولید پراکنده DG

روش های مدلسازی و کنترل STATCOM
روش های مدلسازی و کنترل STATCOM

مطالعه نحوه اتصال نیروگاه های بادی به شبکه سراسری
مطالعه نحوه اتصال نیروگاه های بادی به شبکه سراسری

کنترل دمای کوره با میکروکنترلر
کنترل دمای کوره با میکروکنترلر

شبکه های حسگر بی سیم زیر آبی، زیر زمینی، چند رسانه ای
شبکه های حسگر بی سیم زیر آبی، زیر زمینی، چند رسانه ای

رله های دیجیتال و مزایای سیستم های حفاظت و كنترل دیجیتال
رله های دیجیتال و مزایای سیستم های حفاظت و كنترل دیجیتال

بهبود کیفیت توان با استفاده از فیلتر اکتیو
بهبود کیفیت توان با استفاده از فیلتر اکتیو

فروشگاه شخصی خود را راه اندازی نمایید و با آپلود فایل های خاک خورده خود کسب درآمد کنید ایجاد رایگان فروشگاه