پروژه انرژی هاروستینگ (برداشت انرژی)

مقایسه بین مبدل های پیزوالکتریک، الکتروستاتیک و استقرا ساکن در 12 داده شده استمبدل های پیزوالکتریک و استقرا به منبع ولتاژ خارجی نیاز ندارند در حالی الکترواستاتیک نیاز داردبا این حال، سطح ولتاژ به دست آمده با استفاده از ژنراتور الکترومغناطیسی صدها میلی ولت استیکی دیگر از استفاده از مبدل های پیزوالکتریک این است که ولتاژ خروجی به دست آمده به اندازه ک


خرید و دانلود فایل


توضیحات:

مواد پیزوالکتریک، موادی هستند که از نظر فیزیکی در حضور یک میدان الکتریکی تغییر شکل می دهند و توسط بار مکانیکی باعث تولید بار الکتریکی می شود.ژنراتورهای پیزوالکتریک بسیاری از مزایای استفاده از هر دو ژنراتور القائی و الکترواستاتیک را دارا می باشد. با این حال، مبدلهای پیزوالکتریک دشوار برای پیاده سازی در فرآیند میکرو ماشین هستند.

S. Roundy طراحی و ژنراتور bimorph PZT با شیم فلزی مرکز ساخته شده است [12].ساختار سگدست توده متصل شده و حجم کل ساختار cm^3  1. یک مدل از ژنراتور فیزوالکتریک توسعه یافته و ساخته شده بود و اعتبار (طرح 1 .(برای ارتعاش ورودی 2.25در حدود 120 هرتز، قدرت از 125 W 975 W با توجه به بار ایجاد شد.ژنراتور پیزوالکتریک اینرسیایی خلاصه در جدول 2.3 که در آن تحریک مکانیکی است که در شرایط فراوانی و شتاب آن توضیح داده شده است.

  مقایسه بین مبدل های پیزوالکتریک، الکتروستاتیک و استقرا ساکن در [12] داده شده است.مبدل های پیزوالکتریک و استقرا به منبع ولتاژ خارجی نیاز ندارند در حالی الکترواستاتیک نیاز دارد.با این حال، سطح ولتاژ به دست آمده با استفاده از ژنراتور الکترومغناطیسی صدها میلی ولت است.یکی دیگر از استفاده از مبدل های پیزوالکتریک این است که ولتاژ خروجی به دست آمده به اندازه کافی بزرگ است و به ترانسفورماتور برای مبدل القایینیاز نیست.با این حال، مبدل پیزوالکتریک سخت ترین راه به ادغام بر روی تراشه، در حالی الکترواستاتیک ساده ترین راه برای یکپارچه سازی بر روی تراشه [12] است.Roundy و همکاران. همچنین مقایسه این سه نوع از مبدل ها از نقطه نظر چگالی انرژی ذخیره سازی و نتایج به دست آمده، نشان می دهد که مقادیر ژنراتور فیزوالکتریک بزرگتر از ژنراتورهای دیگر است [11.[

 Ottman و همکاران. یک مدار با یک عنصر پیزوالکتریک متصل شده با خازن مخزن سیمی به حالت سوئیچ مبدل DC-DC به یک پل دیود ارائه کرده اند.تجزیه و تحلیل به منظور به دست آوردن چرخه وظیفه مطلوب مبدل است که حداکثر قدرت برداشت عنصر پیزوالکتریک تحقق یابد.این قدرت مدیریت واحد برای بازیابی انرژی از ارتعاشات زیست محیطی طراحی شده است.استفاده از سیستم پیشنهادی برداشت از قدرت را 325٪افزایشمیدهدنسبتبهزمانیکهباتریبهطورمستقیمبامنبعفیزوالکتریک تصحیح متهم شده است.در تجزیه و تحلیل انجام شده منبع پیزوالکتریک قرار است به عنوان یک شکل موج سینوسی باشد.سوئیچ حالت مبدل DC-DC قرار داده شده است به منظور کنترل ولتاژ دو سر خازن مخزن ارزش مطلوب خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که انرژی منتقل شده از عنصر پیزوالکتریک به شارژ باتری حداکثر است. توضیح کامل برای واحد مدیریت برق ارائه شده در [47] در مورد انرژی الکترواستاتیکی رفتگران در [48] داده است.

 2.1.3 ژنراتورهای حرارتی 

 شکل 2.1 یک جفت ترموالکتریک (ترموکوپل) را نشان می دهد.ماژول ترموالکتریک شامل یک جفت نیمه هادی از نوع p و نوع n- هستند که تشکیل ترموکوپل میدهند که در حالت الکتریکی به صورت سری و گرمایی به صورت موازی متصل است.ژنراتور حرارتی، بر اساس اثر Seebeck، تولید جریان الکتریکی متناسب با گرادیان دما بین اتصال گرم و سرد است.ولتاژ خروجی به دست آمده برای N ترموکوپل بار N ولتاژ به دست آمدهاست. ضریب Seebeck برای مواد نوع p-مثبت و برای مواد نوع n- منفی است.گرمای وارده یا اتصال یک دستگاه ترموالکتریک به دو دلیل است :حضور گرادیان درجه حرارت در محل اتصال و در جذب یا آزادسازی انرژی با توجه به اثرPeltier.

 شکل شایستگی گاهی اوقات ارائه شده توسط درجه حرارت، ZT ضرب شده است.مقدار زیادی ZT مربوط به راندمان بالا در تبدیل حرارتی به برق [49,51].رایان و همکاران. پیش بینی یک قدرت خاص حدود 0.5 W/cm2 برای شیب درجه حرارت 10 K در دمای اتاق با یک شکل از شایستگی، ZT، برابر به 0.9 [51].Starner [52] تخمین زده است که بازده کارنو در این شرایط درجه حرارت 5.5٪است.مبدلهای حرارتی میکرو انتظار می رود برای ارائه میلی وات از قدرت در چند ولت است.مبدل میکرو را می توان برای تبدیل گرما به برق استفاده کرد، ارائه برق و خنک کننده غیر فعال را در همان زمان.رایان و همکاران. همچنین به تفصیل شرح دادن که دستکاری حمل و نقل الکتریکی و حرارتی در ابعاد نانو آن است که ممکن است به بهبود بهره وری تبدیل و ZT پیش بینی شده است که توسط یک عامل 2.5-3 درجه حرارت اتاق در نزدیکی [51] را افزایش می دهد.

 بدن انسان، یک منبع گرما و گرادیان دما بین بدن و محیط زیست است، به عنوان مثال درجه حرارت اتاق (20 درجه سانتیگراد) ، می تواند توسط TEG برای به دست آوردن انرژی الکتریکی استفاده شود.در یک محیط گرمتر بازده کارنو کمتر است، در حالی که در یک محیط سردتر افزایش می یابد.محاسبات قبلی ساخته شده است البته با این فرض که تمام گرمای تابش توسط بدن انسان را می توان بازیافت و تبدیل به انرژی الکتریکی می شوند، به طوری که قدرت به دست آمده است دست بالا است.موضوع بیشتر مورد علاقه از دستگاه را به تصرف حرارت بدن انسان اختصاص داده شده است.Starner توصیه گردن به عنوان یک موقعیت خوب برای TEG را داده است که بخشی از هسته بدن است که همیشه باید گرم باشد.علاوه بر این، گردن بخشی قابل دسترسی از بدن است و موتور به راحتی توسط کاربر بدون ایجاد ناراحتی می توان حذف شود.تخمین زده می شود که حدود یک قدرت بینW0.2 0.32 W - را می توان با یک بریس گردن بازیافت کرد.

فصل 1 -انگیزه وهدف

فصل 2 -جدید ترین تکنولوژی

فصل 3 -ژنراتور energy harvestingپیزوالکتریک

فصل 4 -ژنراتورالقاییenergy harvesting

فصل 5 -ترموالکتریک ژنراتور

فصل 6 -سطح سیستم شبیه سازی

فصل 7 -نتیجه گیری

مراجع

خرید و دانلود فایل


فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
روش اتصال نیروگاه بادی به شبکه سراسری برق
روش اتصال نیروگاه بادی به شبکه سراسری برق

بررسی مبدل های آنالوگ به دیجیتال
بررسی مبدل های آنالوگ به دیجیتال

بررسی کیفیت توان در شبکه های توزیع
بررسی کیفیت توان در شبکه های توزیع

پروژه پایش وضعیت موتورهای الکتریکی توسط کنترل ولتاژ و جریان
پروژه پایش وضعیت موتورهای الکتریکی توسط کنترل  ولتاژ و جریان

شبیه سازی برقگیرهای فشار قوی با نرم افزار COMSOL Multiphysics
شبیه سازی برقگیرهای فشار قوی با نرم افزار COMSOL Multiphysics

بررسی و تحلیل هوشمندسازی در شبكه های توزیع
بررسی و تحلیل هوشمندسازی در شبكه های توزیع

بررسی جبران ساز svc
بررسی جبران ساز svc

کنترل توان راکتیو درشبکه توزیع با استفاده از منابع تولید پراکنده DG
کنترل توان راکتیو درشبکه توزیع با استفاده از منابع تولید پراکنده DG

روش های مدلسازی و کنترل STATCOM
روش های مدلسازی و کنترل  STATCOM

مطالعه نحوه اتصال نیروگاه های بادی به شبکه سراسری
مطالعه نحوه اتصال نیروگاه های بادی به شبکه سراسری

کنترل دمای کوره با میکروکنترلر
کنترل دمای کوره با میکروکنترلر

شبکه های حسگر بی سیم زیر آبی، زیر زمینی، چند رسانه ای
شبکه های حسگر بی سیم زیر آبی، زیر زمینی، چند رسانه ای

رله های دیجیتال و مزایای سیستم های حفاظت و كنترل دیجیتال
رله های دیجیتال و مزایای سیستم های حفاظت و كنترل دیجیتال

بهبود کیفیت توان با استفاده از فیلتر اکتیو
بهبود کیفیت توان با استفاده از فیلتر اکتیو

مطالعه پایداری گذرا سیستم های چند ماشینه با استفاده از معیار سطوح برابر
مطالعه  پایداری گذرا سیستم های چند ماشینه با استفاده از معیار سطوح برابر

فروشگاه شخصی خود را راه اندازی نمایید و با آپلود فایل های خاک خورده خود کسب درآمد کنید ایجاد رایگان فروشگاه