پاورپوینت کنترل بیوژیکی کپک سفید کاهو با استفاده از سیانو باکتریها

محل رویش این جلبک ها تنوع بسیار دارداز آبهای دارای مقادیر متفاوت املاح ودرجات متغیر دمایی درون و روی خاک روی صخره ها و شکاف های آنها وتعدادی نیز بطور معلق در هوا بسر می برند بطور کلی بنظر می رسد که سیانو باکتریها در آبهای قلیایی یا خنثی بیشتر دیده می شوند برخی از انواع جلبک ها


خرید و دانلود فایل


توضیحات:

•جهت کاهش آلودگی و تیمار با سیانو باکتریها زمان لازم بود تقریباً مشابه میکو پارازیت

     koningii Trichoderma می باشد تیمار با تریکودر ما تنها زمانی است که متوسط درجه حرارت بین

•20-35 درجه سانتی گراد باشد. ( (Trutmann & Keane ,1990

• •درمان با متابولیت های سیانو باکتریها مستقل از دماست. مواد آلی خاک باعث افزایش حساسیت اسکلرت به آلودگی توسط Trichoderma viride میشود. (Anas & Reeleder,1988)

• • •علاوه بر این نشان داده شد که میکو پارازیت Sporidesmium sclerotivorum که تولید اسکلرت می کند تحت شرایط محیطی کنترل شده.(Adams & Ayers,1982)

•تیمار کاهو با عصاره سیانو باکتری از رشد میسلیوم جلوگیری کرد.در زمان برداشت تعداد گیاهان سالمی که با تولیدات سیانو باکتریها تیمار شده بودند 25% بیشتر بود.(شکل 3) MercierوReeleder درسال 1986 نتایج مشابهی در زمینه تیمار کاهو با میکو پارازیت بدست آوردند.

خرید و دانلود فایل


فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
پاورپوینت آموزش رزم شبانه
پاورپوینت آموزش رزم شبانه

پاورپوینت مکتب معماری وین اتو واگنر تاریخ معماری معاصر
پاورپوینت مکتب معماری  وین اتو واگنر  تاریخ معماری معاصر

پاورپوینت فلسفه مدیریتی
پاورپوینت فلسفه مدیریتی

پاورپوینت روش های بسته بندی
پاورپوینت روش های  بسته بندی

پاورپوینت بروکراسی درکشورهای توسعه یافته
پاورپوینت  بروکراسی درکشورهای توسعه یافته

پاورپوینت بررسی تفاوت لینوكس و ویندوز
پاورپوینت بررسی تفاوت لینوكس و ویندوز

پاورپوینت بادبند
پاورپوینت بادبند

پاورپوینت توانبخشی (بازسازی) ورزشی
پاورپوینت توانبخشی (بازسازی) ورزشی

پاورپوینت آمار و احتمالات
پاورپوینت آمار و احتمالات

پاورپوینت مطالعه كار (اصول زمان سنجی وروش سنجی) وطراحی آن
پاورپوینت مطالعه كار (اصول زمان سنجی وروش سنجی) وطراحی آن

پاورپوینت برنج دیم UPLAND RICE
پاورپوینت برنج دیم UPLAND RICE

پاورپوینت اصول طراحی و ساخت شهرک های مدرن
پاورپوینت اصول طراحی و ساخت شهرک های مدرن

پاورپوینت وضعیت فعالیت دانش آموختگان آموزش عالی در ایران
پاورپوینت وضعیت فعالیت دانش آموختگان آموزش عالی در ایران

پاورپوینت قارچ معجزه گر کامبوجا
پاورپوینت قارچ معجزه گر کامبوجا

پاورپوینت آشنایی با بوق های بایوس
پاورپوینت آشنایی با بوق های بایوس

فروشگاه شخصی خود را راه اندازی نمایید و با آپلود فایل های خاک خورده خود کسب درآمد کنید ایجاد رایگان فروشگاه