بهبود کیفیت توان با استفاده از فیلتر اکتیو

با توجه به دامنه وسیع استفاده از مبدل های الکترونیک قدرت، و ایجاد هارمونیک های جریان ناشی از کاربرد آنها در شبکه توزیع استفاده از فیلتر اکتیو به منظور حذف اثر هارمونیک ها همیشه مورد توجه بوده است در این پروژه روشی جهت بهبود کیفیت توان با استفاده از فیلتر فعال موازی با بکارگیری روش کنترل برداری ارایه شده است و عملکرد فیلتر در جبران سازی و حذف اعوجا


خرید و دانلود فایل


توضیحات:

با توجه به دامنه وسیع استفاده از مبدل های الکترونیک قدرت، و ایجاد هارمونیک های جریان ناشی از کاربرد آنها در شبکه توزیع استفاده از فیلتر اکتیو به منظور حذف اثر هارمونیک ها همیشه مورد توجه بوده است. در این پروژه روشی جهت بهبود کیفیت توان با استفاده از فیلتر فعال موازی با بکارگیری روش کنترل برداری ارایه شده است و عملکرد فیلتر در جبران سازی و حذف اعوجاجات هارمونیکی ، تصحیح ضریب قدرت ، شرایط بار نامتعادل و تغییرات در شرایط بار مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین یک استراتژی جدید مبتنی بر فیلتر اکتیو قدرت ارایه می شود. فیلتر اکتیو پیشنهادی در محیط Simulink/MATLAB مدل سازی و شبیه سازی گردیده است.

 

افزایش روز افزون بارهای غیر خطی اعم از یکسو سازهای دیودی و تایستوری ، کوره های قوسی و ... در سیستم های توزیع منجر به بروز مشکلات کیفیت توان و تاثیر متقابل آن بر روی بارهای تغذیه شونده از آن شین می شوند. از طرفی دیگر، به دلیل محدودیت های در نظر گرفته شده توسط استانداردهای مختلف به خصوص برای مصرف کننده های صنعتی ، کاهش مشکلات هارمونیکی ناشی از بار به عنوان یک ضرورت مطرح می گردد. بنابراین انواع مختلفی از جبران سازها به این منظور معرفی شده اند. فیلترهای پسیو به عنوان اولین جبران سازها به منظور حذف هارمونیکهای جریان و بهبود ضریب توان معرفی شده اند. اگر چه این دسته از فیلترها از سادگی و هزینه کمی برخوردارند ، ولی به دلیل تاثیر امپدانس خط و احتمال بروز مشکلاتی رزونانسی ، عدم توانایی در حذف چندین مولفه هارمونیکی و ... از مقبولیت کمی برخوردارند. لذا تحقیقات مختلفی در زمینه جبران سازی و طراحی آنها انجام گردیده است. فیلترها اکتیو قدرت یکی از این جبران سازها می باشند که امروزه از کاربرد وسیعی در سیستم های توزیع برخوردارند که قابلیت حذف تمامی هارمونیکهای ناخواسته، بهبود ضریب توان و عدم تعادل را دارا هستند. در چند دهه اخیر ساختارهای مختلفی از فیلترهای اکتیو ارائه شده است که از جمله آنها فیلترهای ترکیبی [2-1] ، فیلترهای اکتیو سری ، فیلترهای اکتیو موازی [8-3] ، UPQC و ... می باشند. همچنین روش های کنترلی مختلفی در حوزه فرکانس [9-10] و حوزه زمان مانند فیلترهای notch ، تئوری قاب d-q با مرجع سنکرون ، روش ردیابی جریان سنکرون [12-11] ، تئوری توان لحظه ای [15-13] و ... ارائه گردیده اند. در این مقاله ، ابتدا با استفاده از ولتاژ لینک DC و ولتاژهای منبع ، جریانهای مرجع منبع حاصل می شوند سپس با استفاده از اندازه گیری جریان بار، جریانهای مرجع جبران ساز به دست خواهد آمد. به منظور تزریق این جریان به شین بار، از یک اینورتر منبع جریان موازی مبتنی بر روش کنترلی هیسترزیس استفاده می شود. به منظور بررسی دقیق این سیستم کنترلی ،

بخش های مختلف سیستم قدرت توزیع در محیط Simulink / matlab شبیه سازی شده و عملکرد فیلتر اکتیو پیشنهادی تحت شرایط بارهای هارمونیکی مختلف و بارهای نامتعادل مورد بررسی واقع می شود و در هر مورد شاخص های کیفیت توان مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت . نتایج شبیه سازی عملکرد مناسب این جبران ساز را تائید می کنند.

 

خرید و دانلود فایل


فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
روش اتصال نیروگاه بادی به شبکه سراسری برق
روش اتصال نیروگاه بادی به شبکه سراسری برق

پروژه انرژی هاروستینگ (برداشت انرژی)
پروژه انرژی هاروستینگ (برداشت انرژی)

بررسی مبدل های آنالوگ به دیجیتال
بررسی مبدل های آنالوگ به دیجیتال

بررسی کیفیت توان در شبکه های توزیع
بررسی کیفیت توان در شبکه های توزیع

پروژه پایش وضعیت موتورهای الکتریکی توسط کنترل ولتاژ و جریان
پروژه پایش وضعیت موتورهای الکتریکی توسط کنترل  ولتاژ و جریان

شبیه سازی برقگیرهای فشار قوی با نرم افزار COMSOL Multiphysics
شبیه سازی برقگیرهای فشار قوی با نرم افزار COMSOL Multiphysics

بررسی و تحلیل هوشمندسازی در شبكه های توزیع
بررسی و تحلیل هوشمندسازی در شبكه های توزیع

بررسی جبران ساز svc
بررسی جبران ساز svc

کنترل توان راکتیو درشبکه توزیع با استفاده از منابع تولید پراکنده DG
کنترل توان راکتیو درشبکه توزیع با استفاده از منابع تولید پراکنده DG

روش های مدلسازی و کنترل STATCOM
روش های مدلسازی و کنترل  STATCOM

مطالعه نحوه اتصال نیروگاه های بادی به شبکه سراسری
مطالعه نحوه اتصال نیروگاه های بادی به شبکه سراسری

کنترل دمای کوره با میکروکنترلر
کنترل دمای کوره با میکروکنترلر

شبکه های حسگر بی سیم زیر آبی، زیر زمینی، چند رسانه ای
شبکه های حسگر بی سیم زیر آبی، زیر زمینی، چند رسانه ای

رله های دیجیتال و مزایای سیستم های حفاظت و كنترل دیجیتال
رله های دیجیتال و مزایای سیستم های حفاظت و كنترل دیجیتال

مطالعه پایداری گذرا سیستم های چند ماشینه با استفاده از معیار سطوح برابر
مطالعه  پایداری گذرا سیستم های چند ماشینه با استفاده از معیار سطوح برابر

فروشگاه شخصی خود را راه اندازی نمایید و با آپلود فایل های خاک خورده خود کسب درآمد کنید ایجاد رایگان فروشگاه