سوالات آزمون دوم ضمن خدمت بهداشت روان1

پاسخ درست تمام سوالات زیر در فایل موجود است


خرید و دانلود فایل


توضیحات:

دوره ضمن خدمت آموزش تخصصی بهداشت روان  با كد دوره 95005118 (10 ساعت)

با پاسخ های زیر نمره کامل این آزمون را کسب نمایید

پاسخ صحیح تمام سوالات را در فایل زیر بیابید

تنها با 1000 تومان نمرات کامل را کسب نمایید.

کامل ترین مجموعه سوالات با پاسخ

  1. 1.      اینکه افراد به خاطر پایین بودن تحمل و بردباری و خستگی زندگی، حذف خود را راحتی تلقی می کنند، اشاره به کدام عامل زمینه ساز خودکشی دارد؟ 
  2. 2.      در زمینه حسادت یکی از خطراتی که بچه ها را در سیستم آموزشی تهدید می کند چیست؟ 
  3. 3.      کدام گزینه جزء دلایل ایجاد پرخاشگری در مدرسه نمی باشد؟
  4. 4.      جاه طلبی و خودخواهی نسبت به دیگران مربوط به کدام مشکل روانشناختی در نوجوانان می باشد؟ 
  5. 5.      مشکلات عاطفی مربوط به خودکشی ناشی از چه عاملی است؟
  6. 6.      برای ایجاد معیار درست در بچه ها چه اقدامی لازم است؟ 
  7. 7.      در زمینه حل مشکل تنبلی نوجوانان که مربوط به روش آموزشی در مدرسه می باشد، کدام راهکار موثرتر است؟ 
  8. 8.      کدام یک از گزینه های زیر مربوط به منابع ترس در مدرسه می باشد 
  9. 9.      کدام یک از ویژگی های زیر مربوط به افراد مغرور و متکبر نمی باشد 

10.  برای اینکه کمک نماییم نوجوانان از مشکل روانشناختی تنبلی عبور نمایند اول از همه چه باید کرد؟ 

11.  از راهکارهای مربوط به حذف حسادت " زمینه ای که فرد دارد و می تواند او را جلو ببرد" اشاره به چه دارد؟ 

12.  عمل متفکرانه ای که برای حذف جسمانی و دنیوی خود انجام می شود، چه نام دارد؟ 

13.  بهترین کمکی که می توان برای عبور از مراحل مربوط به ایجاد ترس در کودکان کرد، چه می باشد؟ 

14.  در مسیر شدن قرار گرفتن یعنی ........  

15.  در راهکارهای مربوط به حذف حسادت اینکه کار انجام شده است اشاره به کدام مقوله دارد؟

16.  یکی از رفتارهای ناپسندی که بر مبنای تلاش برای حذف یا شکست دیگران است، چه می باشد؟ 

17.  کدام یک از گزینه های زیر از راهکارهای مربوط به درمان تنبلی نوجوانان می باشد؟ 

18.  وقتی تلاش می کنیم تا خودارزیابی و برنامه داشته باشیم تا متوقف نشویم، به چه معناست؟ 

19.  راهکارهای جلوگیری از خودکشی چه می باشد؟ 

20.  اینکه افراد احساس ناتوانی نسبت به شرایط عمومی خود داشته باشند و بیشتر در تلاش برای حذف دیگری باشند، بیانگر کدام یک از علل حسادت می باشد؟ 

21.  تنبلی از نوع محدود یعنی ........ 

22.  برای ایجاد معیار درست در بچه ها چه اقداماتی لازم است؟ 

23.  یکی از حالات اسفناک در علل شناسی پرخاشگری کودکان چه می باشد؟

24.  وقتی تلاش می کنیم تا خود ارزیابی و برنامه داشته باشیم تا متوقف نشویم به چه معناست؟ 

25.  کدام گزینه جزو علائم ترس نمی باشد؟ 

26.  کدام جمله صحیح است؟ 

27.  کسانی که سعی می کنند بی نقص بودن خود را با ایراد گرفتن از دیگران نشان دهند در محیط مدرسه دنبال سلطه گری هستند چگونه افرادی هستند؟ 

28.  کدام یک از گزینه های زیر از هنرهای کارکنان مدارس در ایجاد بهداشت روان و معیار درست در بچه ها نمی باشد؟ 

29.  واکنش روانشناختی ناگهانی نسبت به مسائلی که با آن روبه رو می شویم و منبع آن برای همه ما مشخص است چه می باشد؟ 

30.  کدام یک جزو دلایل خودکشی می باشد؟ 

31.  کدام یک از گزینه های زیر مربوط به گفتمان های اثرگذار در کاهش خودکشی نمی باشد؟ 

32.  در افسردگی آیتم بسیار مهم که منتج به خود کشی می شود چیست ؟ 

33.  کدام یک از گزینه های زیر از علائم تکبر در نوجوانان می باشد؟

34.  نقش مدرسه در ایجاد تکبر و غرور در نوجوانان از چه طریقی است ؟

35.  برون ریزی احساسات ناگهانی فرد در حل نا صحیح تعارضات درونی چیست؟

36.  کدام گزینه از مولفه های نظاره گر خوب بودن نیست ؟

37.  کدام یک از گزینه های زیر جزو روش های درمان تنبلی در نوجوانان نمی باشد؟

38.  براساس کدام تکنیک می توانیم کمک کنیم تا بچه ها مثبت ها منفی ها را ببینند و اینکه کجا متوقف شده اند و چگونه باید حرکت نمایند؟

39.  کدام گزینه جزو راه کارهای غلبه بر ترس کودکان نمی باشد؟

40.  کدام یک از گزینه های زیر جزو راه های برخورد با تکبر نوجوانان نمی باشد؟

41.  اینکه افراد تلاش می کنند تا جایگاه بهتری نسبت به دیگران پیدا کنند مربوط به کدام یک از علل حسادت است ؟ 

42.  در خصوص ارضای نیاز به الگو دانش آموزان در واقع ما از چه ویژگی خود بهره می بریم؟

43.  کدام گزینه از دلایل ایجاد تکبر و غرور است؟

44.  کدام یک از علل زیر جزء علل روانشناختی ترس در کودکان نمی باشد؟

45.  در کدام یک از موارد زیر ایجاد مشکل شناخته شده است؟

46.  کدام یک از گزینه های زیر از پیامدهای مربوط به واقعی بودن نمی باشد؟

47.  کدام گزینه جزو دلایل خودکشی نمی باشد؟

48.  برای جلوگیری از سستی بچه ها در مدرسه چه باید کرد؟

50.  چند درصد بچه ها در دنیا دچار افسردگی می شوند؟

51.  کدام جمله صحیح نمی باشد؟

52.  دلایل ایجاد تنبلی در نوجوانان چه می باشد؟

53.  تنبلی که به دلیل وضعیت جسمانی است ناشی از چیست؟

54.  راهکارهای حذف حسادت بین بچه ها چه می باشد؟

55.  اگر بچه ها را بدون شرط بپذیریم چه چیزی کنار می رود؟

56.  از راه های برخورد با تکبر نوجوانان ……… است.

57.  خودارزیابی و برنامه داشته باشیم تا متوقف نشویم به چه معناست؟

58.  کدام یک از موارد زیر از علل حسادت می باشد؟

59.  چه عاملی دروازه ورود به ناخودآگاه و دنیای احساسات و عواطف افراد است؟

60.  کدام جمله صحیح می باشد؟

61.  کدام یک از رفتارهای زیر در روابط درون خانوادگی موجب ترس کودکان می شود؟

62.  وقتی می خواهیم جایگاه خود را نسبت به دیگران تثبیت کنیم درگیر چه مساله ای هستیم؟

63.  کدام جمله صحیح نمی باشد؟

64.  برای تصحیح روش آموزش در راستای حل مشکل تنبلی راهکار چیست؟

65.  کدام یک از موارد زیر از علل حسادت نمی باشد؟

66.  از دلایل ایجاد تکبر و غرور کدام یک می باشد؟

67.  کدام یک از موارد زیر جز درمان های پرخاشگری نمی باشد؟

68.  کاهلی و سستی و احمال در انجام وظایف اشاره به کدام مشکل روانشناختی دارد؟

69.  دلایل ایجاد پرخاشگری در مدرسه چه می باشد؟

70.  دانش آموزی که به دلیل مشکلات اقتصادی دست به خودکشی می زند با چه هدفی چنین اقدامی می نماید؟

71.  کدام یک از گزینه های زیر جزو خدمات مشاوره ای اولیای مدرسه در ارتباط با بهداشت روان نمی باشد؟

72.  مولفه های خودشکوفایی شامل چیست؟

73.  کدام یک از گزینه های زیر مربوط به ترس منتج از تکالیف رشدی کودکان است؟

74.  کدام گزینه جز دلایل ایجاد پرخاشگری در مدرسه نمی باشد؟

75.  همخوانی به چه معناست؟

76.  کدام جمله صحیح است؟

77.  از جمله ترس هایی که در کودکان معطوف به خودشان می باشد کدام یک است؟

78.  چه عاملی دروازه ورود به ناخودآگاه و دنیای احساسات و عواطف افراد است؟ 

78.در زمینه حل مشکل تنبلی نوجوانان که مربوط به روش آموزشی در مدرسه می باشد کدام راهکار موثرتر است؟ 

79.  راهکارهای جلوگیری از خودکشی چه می باشد؟

80.  کدام گزینه از مولفه های نظاره گر خوب بودن نیست ؟ 

81.  کدام یک از گزینه های زیر از پیامدهای مربوط به واقعی بودن نمی باشد؟ 

82.  مکانیسم دفاعی چیست؟ 

 

خرید و دانلود فایل


فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
سوالات آزمون دوم در پرتو عبادت
سوالات آزمون دوم در پرتو عبادت

سوالات آزمون اول در پرتو عبادت
سوالات آزمون اول در پرتو عبادت

مقاله پرسش مهر 96 رئیس جمهور حسن روحانی
مقاله پرسش مهر 96 رئیس جمهور حسن روحانی

سوالات آزمون چهارم در پرتو عبادت
سوالات آزمون چهارم در پرتو عبادت

گزارش تخصصی
گزارش تخصصی

سوالات ضمن خدمت هوشمندسازی
سوالات ضمن خدمت هوشمندسازی

تحقیق درباره نقش نظام جبران خدمات بر انگیزش نیروی انسانی
تحقیق درباره نقش نظام جبران خدمات بر انگیزش نیروی انسانی

نمونه سوالات طراحی امور گرافیکی
نمونه سوالات طراحی امور گرافیکی

طرح درس روزانه و سالانه کورل دراو
طرح درس روزانه و سالانه کورل دراو

نقشه ی هواپیما titine
نقشه ی هواپیما titine

نقشه ی هواپیما time machine
نقشه ی هواپیما time machine

نقشه ی هواپیما اسپورت 400
نقشه ی هواپیما اسپورت 400

نقشه ی هواپیما اسپیت فایتر
نقشه ی هواپیما اسپیت فایتر

نقشه ی هواپیما فالکون
نقشه ی هواپیما فالکون

جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور " ریاضی دوم دبیرستان - رشته های ریاضی و تجربی"
جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور

فروشگاه شخصی خود را راه اندازی نمایید و با آپلود فایل های خاک خورده خود کسب درآمد کنید ایجاد رایگان فروشگاه