ارسلان عباسیان آلبوم سوم

ارسلان عباسیان یکی از عاشیق های منطقه ارسباران در شهرستان اهر زندگی می کند او از جوانی با ساز قوپوز آشنا شد و با ساز انس گرفت و هر روز با سازش نغمه های گوناگون به زبان مادری خود می خواند او کارش با نام خدا شروع می کند و اگر مشهور شود نیز خودش را نمی گیرد


خرید و دانلود فایل


توضیحات:

موسیقی عاشقی
یکی از نشانه مهم موسیقی عاشقی، وجود جای پای ایل‌های ترك در آن است، از آن جمله «تره‌كمه»، «افشاری» یا «اووشاری»، «شاهسونی»، «قرائی» و »قره‌چی» را می‌توان نام برد كه دستگاه یا «هاوا»یی در موسیقی عاشقی است كه از نوای «قره‌چی»ها برگرفته شده است. هم‌چنان‌كه در موسیقی سنتی و دستگاهی ایران نیز با نام «قر‌چه» آمده است، منتها وجود نغمات اقوام مختلف ایرانی در موسیقی ایرانی الزام طبیعت ایرانیت و فراگیری سرزمینی آن است، مانند بیات ترك، كُرد بیات، بیات عجم، بختیاری، شوشتری، دستان‌العرب، نوروز عرب و ... وجود نام‌های طوایف و تیره‌های تركی در این نوع موسیقی تركی نیز ایجاب طبیعت تركی آن موسیقی است.
برخی از نام‌های «هاوا»های موسیقی عاشقی از نوع و جنس شعر وام گرفته شده است، مانند «تجنیس» و «مخمس» و «دوبیتی». اما برخی نام‌ها نیز حكایت از حال و هوای درونی «هاوا» دارد، مانند «غربتی» و «روحانی».برخی دیگر با نام سازندگانِ هاوا خوانده می‌شوند، مانند «جلیلی» و «بهمنی» كه در موسیقی مقامی ایرانی نیز چنین است غیر از نام ایل و اقوام و نام سازندگان، هاواهایی هم با جای ‌نام‌ها مسمی شده‌اند كه «نخجوانی»، «ایروان چوخورو»، «شریلی» از آن جمله‌اند.

خرید و دانلود فایل


فایل های مرتبط ( 10 عدد انتخاب شده )
ریتم ارگ 2017
ریتم ارگ 2017

ارسلان عباسیان آلبوم هشتم
ارسلان عباسیان  آلبوم هشتم

ارسلان عباسیان آلبوم هفتم
ارسلان عباسیان  آلبوم هفتم

ارسلان عباسیان آلبوم ششم
ارسلان عباسیان  آلبوم ششم

ارسلان عباسیان آلبوم پنم
ارسلان عباسیان  آلبوم پنم

ارسلان عباسیان آلبوم چهارم
ارسلان عباسیان  آلبوم چهارم

ارسلان عباسیان آلبوم دوم
ارسلان عباسیان  آلبوم دوم

ارسلان عباسیان آلبوم یک
ارسلان عباسیان  آلبوم یک

فول آلبوم تیمور مصطفی اف3
فول آلبوم تیمور مصطفی اف3

آلبوم تیمور مصطفی اف
آلبوم تیمور مصطفی اف

فروشگاه شخصی خود را راه اندازی نمایید و با آپلود فایل های خاک خورده خود کسب درآمد کنید ایجاد رایگان فروشگاه