ارسلان عباسیان آلبوم چهارم

ارسلان عباسیان یکی از عاشیق های منطقه ارسباران در شهرستان اهر زندگی می کند او از جوانی با ساز قوپوز آشنا شد و با ساز انس گرفت و هر روز با سازش نغمه های گوناگون به زبان مادری خود می خواند او کارش با نام خدا شروع می کند و اگر مشهور شود نیز خودش را نمی گیرد


خرید و دانلود فایل


توضیحات:

ادبیات عاشقی
ادبیات عاشقی ـ با شعر و داستان و موسیقی‌اش ـ در حوزه ادبیات شفاهی تركان مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
مختصات ریتمیك موسیقی عاشقی با وزن اشعار مربوط است و تعداد هجاهای شعر در مصاریع، سرنوشت ریتم را تعیین می‌كند. این یكی از توفیقات موسیقی عاشقی است كه مبتنی بر اشعار هجائ است و متأسفانه این شانس نصیب موسیقی ایرانی (فارسی) نشده است؛ چه، تصنیف‌ها و ترانه‌های موسیقی ایران بر روی اشعاری ساخته می‌شود كه وزن عروضی دارند در صورتی ‌كه هر گونه موسیقی و حتی موسیقی عربی بر اوزان هجائی استوار است و آهنگساز با تغییر هجاها در اشعار و ترانه‌ها، ناگزیر از تغییر ملودی است كه بتواند ریتم را یكسان نگهدارد. شگفتا كه نه ترانه‌سرایان و نه تصنیف‌سازان، تاكنون به چاره‌اندیشی برنیامده‌اند تا شاعران را به سرودن تصنیف‌های هجائی هدایت كنند. در صورتی كه اگر دسترسی به فهلویات و خسروانیات‌مان نیست چند تنی از شاعران معاصر شعر هجائی را تجربه كرده‌

خرید و دانلود فایل


فایل های مرتبط ( 10 عدد انتخاب شده )
ریتم ارگ 2017
ریتم ارگ 2017

ارسلان عباسیان آلبوم هشتم
ارسلان عباسیان  آلبوم هشتم

ارسلان عباسیان آلبوم هفتم
ارسلان عباسیان  آلبوم هفتم

ارسلان عباسیان آلبوم ششم
ارسلان عباسیان  آلبوم ششم

ارسلان عباسیان آلبوم پنم
ارسلان عباسیان  آلبوم پنم

ارسلان عباسیان آلبوم سوم
ارسلان عباسیان  آلبوم سوم

ارسلان عباسیان آلبوم دوم
ارسلان عباسیان  آلبوم دوم

ارسلان عباسیان آلبوم یک
ارسلان عباسیان  آلبوم یک

فول آلبوم تیمور مصطفی اف3
فول آلبوم تیمور مصطفی اف3

آلبوم تیمور مصطفی اف
آلبوم تیمور مصطفی اف

فروشگاه شخصی خود را راه اندازی نمایید و با آپلود فایل های خاک خورده خود کسب درآمد کنید ایجاد رایگان فروشگاه