رابطه بین درجه مربی گری و مهارت های ارتباطی مربیان فوتبال دارای مدرك مربی گری

مفهوم عینی پیام پیام به یك سری علائم تبدیل می گردد و به صورت خبر، نكته یا موضوعی به گیرنده انتقال می یابد


خرید و دانلود فایل


توضیحات:

در شكل فوق فقدان هر یك از عناصر موجب عدم برقراری ارتباط است. در تعریف جامع تری، می توان گفت: ارتباطات،‌ فرایندی است كه اشخاص از طریق انتقال علائم پیام به دریافت معنی مبادرت می ورزند. ( رضائیان ، 1383)

ارتباطات عبارت است از انتقال اطلاعات از فرستنده به دریافت کننده، به طوری که اطلاعات برای فرستنده و گیرنده قابل درک مشابه باشد.( حقیقی، 1380).

ارتباطات عبارتست از مبادله ی اطلاعات بین دو یا چند نفر از طریق علائم مشترک به عبارت دیگر ارتباطات عبارتست از کلیه ی فعالیت های گفتاری، نوشتاری و کرداری( حرکتی) که برای انتقال معنی و مفهوم و یا اثر گذاری و نفوذ بر دیگران به کار گرفته می شود.( مقیمی، 13377)

« ارتباط عبارتست از عمل انتقال، اظهار، بیان و گفتگو بین یک فرد با فرد دیگر( مشبکی، 1380)

ارتباط عبارتست از: (انتقال مفاهیم، اطلاعات و معانی و احساس ها بین افراد در سازمان، با واسطه یا بدون واسطه)( حقیقی 1380)

ارتباط عبارتست از: «فرایند انتقال ارتباط، احساس ها، حافظه ها و فکرها در میان مردم» ( اسمیت1، 1998، به نقل از مهربان 1379)

ارتباط عبارتست از : انتقال و تبادل اطلاعات، معانی و مفاهیم و احساس ها بین افراد در سازمان با واسطه یا بی واسطه( الوانی، 1369).

ارتباطات: یعنی برقراری مناسبات بین دو طرف، از طریق حس ادراک توسط یک فرد و ایجاد سرعت انتقال، درک و جوابگویی از طرف دیگر ( میرسپاسی، 1369)

ارتباطات عبارتست از: مبادله« اطلاعات و انتقال مفاهیم» که بصورت شفاهی، کتبی، یک طرفه و یا دو طرفه صورت می گیرد .   ( شعاع ،1377)

بنیین و نانسن اظهار داشتند که فراهم آوردن معنا از طریق ارتباطات، یکی از چهار راهبرد مهم رهبری است. ارتباط موثر با افراد و درک انگیزه های آنان باعث توفیق مدیریت در انجام وظیفه رهبری، هدایت و غیره خواهد شد. ارتباط صحیح تنها راهی است که افراد مختلف می توانند به درک متقابل برسند(ترجمه فهیم دوین،1381).

ارتباط مکانیسمی است که روابط انسانی بر اساس آن به وجود می آید و تمام مظاهر فکری و وسایل انتقال و حفظ آن ها در زمان و مکان بر پایه ی آن توسعه پیدا می کند. ارتباط عبارتست از :« انتقال اطلاعات با وسایل ارتباطی گوناگون از یک نقطه، یک شخص با یک دستگاه به دیگری»( نسل لانگلی و مشل شین 1986 به نقل از مشبکی، 1380).

ارتباطات مجموعه ای از مهارت هاست. اما مهم ترین آن ها درك نقطه نظرهای طرف مقابل و تفهیم نقطه نظرهای خویش است.چنانچه ارتباط به صورت صحیح انجام نشود، باعث ایجاد نابسامانی دررسیدن به هدف خواهد شد. بنابراین ریشه ی مشکلات فردی، سازمانی و اجتماعی را می توان در کمبود ارتباطات مؤثر و سوء تعبیرها و تفسیرهای ارتباط جستجو کرد.پس می توان گفت که برقراری ارتباط صحیح به دلایل متعددی برای مربیان ضروری است که از آن جمله:هماهنگ کردن و تنظیم وقت خود، انجام وظایف، برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، رهبری و کنترل تیم به نحوه ی مؤثر.(رضائیان،1379)

 

عناصر ارتباطی عبارتند از:

1- فرستنده (منبع): فرستنده پیام، آغاز كننده ارتباط است كه معمولاً تماس را جهت انتقال اطلاعات و مفهوم آن به دریافت كننده شروع می كند.

2- گیرنده (مقصد): شخصی است كه پیام را دریافت كرده و استنباطی از آن می كند، اگر استنباط گیرنده با مقصود فرستنده یكی نباشد پیام دریافت نشده است.

3- مفهوم ذهنی پیام: فكر و اندیشه ای است كه باید به گیرنده منتقل شود.

4- مفهوم عینی پیام: پیام به یك سری علائم تبدیل می گردد و به صورت خبر، نكته یا موضوعی به گیرنده انتقال می یابد.

5- ارسال پیام: وسیله و طریقه ارسال پیام را كانال گویند (مانند هوا برای انتقال كلام، كاغذ جهت ارسال نامه،‌ امواج الكترومغناطیس در انعكاس تصویر). هر چند بعضی از صاحبنظران میان پیام و كانال ارسال آن، تفاوت قائلند، ولی پیام و كانال ارتباطی آنچنان در هم آمیخته اند كه در اغلب موارد تفكیك ناپذیرند. نكته مهم در كارآیی و اثر بخشی ارتباط،‌ متناسب بودن كانال برای ارسال پیام است.

6- دریافت پیام: پیام،‌ توسط گیرنده یا گیرندگان دریافت می شود. استنباط و ادراك گیرنده پیام نقش بسیار مهمی در برقراری ارتباط دارد.

7- تبدیل پیام به مفهوم ذهنی: فرایندی است كه گیرنده بر اساس آن، پیام را به اطلاعات مورد نظر فرستنده تفسیر می نماید،‌ این تفسیر بر مبنای تجربه گذشته گیرنده،‌ تفسیر فرد از علائم، انتظارات و مقاصد دو طرف (فرستنده و گیرنده) از پیام انجام می شود.

8- درك پیام: گیرنده، پس از ایجاد مفهومی ذهنی برای خود، پیام را درك می كند.

9- پارازیت (استونر ،‌ 1983، به نقل از رضائیان ، 1383 ): عبارت است از عواملی كه موجب اخلال یا نامفهومی پیام است یا صورت دیگری از تداخل در ارتباط. دخالت عامل پارازیت ممكن است به دلایل ذیل باشد:

1-9 : فرستنده،‌ پیام را به درستی ادا نكند.

2-9 : پیام تحریف شده باشد.

3-9 : صداهایی از محیط در آن اثر گذاشته باشد.

4-9 : بی توجهی گیرنده به پیامی كه دریافت كرده است.

خرید و دانلود فایل


فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
تحقیق در مورد تغذیه ورزشكاران و تأمین انرژی
تحقیق در مورد تغذیه ورزشكاران و تأمین انرژی

پاورپوینت تمرینات و اصول بدنسازی مربوط به درس علم تمرین
پاورپوینت تمرینات و اصول بدنسازی مربوط به درس علم تمرین

پاورپوینت پاسخ به وررزش استقامتی (سیستم قلبی عروقی)
پاورپوینت پاسخ به وررزش استقامتی (سیستم قلبی عروقی)

پاورپوینت دهیدراتاسیون و رهیدراتاسیون در ورزش
پاورپوینت دهیدراتاسیون و رهیدراتاسیون در ورزش

پاورپوینت محاسبه انرژی مصرفی هنگام استراحت ، اجرای فعالیت های زیر بیشینه و بیشینه در دوران رشد
پاورپوینت محاسبه انرژی مصرفی هنگام استراحت ، اجرای فعالیت های زیر بیشینه و بیشینه در دوران رشد

پاورپوینت تغذیه غواصان ویژه درس تغذیه ورزشی
پاورپوینت تغذیه غواصان ویژه درس تغذیه ورزشی

پاورپوینت تغذیه مناسب برای ورزش شنا
پاورپوینت تغذیه مناسب برای ورزش شنا

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل دوی سرعت و اسپک والیبال
دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل دوی سرعت و اسپک والیبال

بررسی اصول حرکت درمانی
بررسی اصول حرکت درمانی

توان بی هوازی ناجیان غریق
توان بی هوازی ناجیان غریق

رورزش وتاثیرات آن بر سلامتی
رورزش وتاثیرات آن بر سلامتی

ناهنجاری‌ها و اختلالات بد شكلی بدنی
ناهنجاری‌ها و اختلالات بد شكلی بدنی

روانشناسی ورزش
روانشناسی ورزش

بررسی رابطه بین ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوت دشواری
بررسی رابطه بین ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوت دشواری

ورزش واهیت ان در اسلام
ورزش واهیت ان در اسلام

فروشگاه شخصی خود را راه اندازی نمایید و با آپلود فایل های خاک خورده خود کسب درآمد کنید ایجاد رایگان فروشگاه