سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو تخصصی و عمومی به همراه پاسخ نامه

این بسته شامل سوالات عمومی و تخصصی آزمون وزارت نیرو ، در سال های گذشته می باشد که سوالات بخش عمومی دارای پاسخ نامه تشریحی و چهار گزینه ای می باشد


خرید و دانلود فایل


توضیحات:

این بسته شامل سوالات عمومی و تخصصی آزمون وزارت نیرو در سال های گذشته می باشد

توجه: تنها سوالات بخش عمومی دارای پاسخ نامه می باشد و سوالات تخصصی دارای پاسخ نامه نیست.

 • سؤالات تخصصی تكنسین برق توزیع
 • سؤالات تخصصی تكنسین برق تولید
 • سؤالات تخصصی مهندس برق الكترونیك
 • سؤالات تخصصی مهندس برق قدرت برق منطقه ای
 • سؤالات تخصصی مهندس برق قدرت توزیع
 • سؤالات تخصصی مهندس برق قدرت تولید
 • سوالات تخصصی مهندسی برق  مخابرات
 • سؤالات تخصصی كارشناس ایمنی - برق
 • سؤالات کامپیوتر به همراه پاسخنامه
 • سؤالات معارف اسلامی به همراه پاسخنامه
 • سؤالات زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه
 • سؤالات شناخت مسائل روز به همراه پاسخنامه
 • سؤالات زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه
 • سؤالات ریاضیات عمومی به همراه پاسخ تشریحی
 • سؤالات هوش و استعداد تحصیلی به همراه پاسخنامهخرید و دانلود فایل


فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
سوالات استخدامی مهندسی برق شرکت نفت
سوالات استخدامی مهندسی برق شرکت نفت

1500سوال مصاحبه استخدامی به همراه پاسخ نامه
1500سوال مصاحبه استخدامی به همراه پاسخ نامه

دانلود نمونه سوالات تخصصی و عمومی استخدامی آموزش و پرورش
دانلود نمونه سوالات تخصصی و عمومی استخدامی آموزش و پرورش

سوالات آزمون استخدامی بانک تجارت
سوالات آزمون استخدامی بانک تجارت

سوالات آزمون استخدامی بانک سپه
سوالات آزمون استخدامی بانک سپه

سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات
سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات

سوالات آزمون استخدامی بانک ملی
سوالات آزمون استخدامی بانک ملی

سوالات آزمون استخدامی بانک مهر اقتصاد
سوالات آزمون استخدامی بانک مهر اقتصاد

سوالات آزمون استخدامی بانک اقتصاد نوین
سوالات آزمون استخدامی بانک اقتصاد نوین

سوالات آزمون استخدامی بانک کشاورزی
سوالات آزمون استخدامی بانک کشاورزی

سوالات آزمون استخدامی بانک ملت
سوالات آزمون استخدامی بانک ملت

سوالات آزمون استخدامی بانک مسکن
سوالات آزمون استخدامی بانک مسکن

سوالات عمومی و مشترک ادوار گذشته آزمون آموزش و پرورش
سوالات عمومی و مشترک ادوار گذشته آزمون آموزش و پرورش

سوالات تخصصی آزمون آموزگار ابتدایی وزارت آموزش و پرورش
سوالات تخصصی آزمون آموزگار ابتدایی وزارت آموزش و پرورش

سوالات تخصصی آموزگار استثنائی آزمون آموزش و پرورش
سوالات تخصصی آموزگار استثنائی آزمون آموزش و پرورش

فروشگاه شخصی خود را راه اندازی نمایید و با آپلود فایل های خاک خورده خود کسب درآمد کنید ایجاد رایگان فروشگاه