روش اتصال نیروگاه بادی به شبکه سراسری برق

گستردگی نیاز انسان به منابع انرژی همواره از مسائل اساسی مهم در زندگی بشر بوده و تلاش برای دستیابی به یک منبع تمام نشدنی انرژی از آرزوهای دیرینه انسان بوده است از نقوش حک شده بر دیوار غارها می توان دریافت که بشر اولیه توانسته بود نیروی ماهیچه ای را به عنوان یک منبع انرژی مکانیکی به خوبی شناخته و از آن استفاده کند ولی از آنجایی که این نیرو بسیار م


خرید و دانلود فایل


توضیحات:

--مقدمه  

گستردگی نیاز انسان   به منابع انرژی همواره از مسائل اساسی مهم در زندگی بشر بوده و تلاش برای دستیابی به یک منبع تمام نشدنی انرژی از آرزوهای دیرینه انسان بوده است. از نقوش حک شده بر دیوار غارها می توان دریافت که بشر اولیه توانسته بود نیروی ماهیچه ای را به عنوان یک منبع انرژی مکانیکی به خوبی شناخته و از آن استفاده کند. ولی از آنجایی که این نیرو بسیار محدود و ضعیف است انسان همواره در تصورات خود نیرویی تمام نشدنی را جستجو می کرد که همواره در هر زمان و مکان در دسترس باشد. این موضوع را می توان در داستانهای مختلف که ساخته تخیل و ذهن بشر نخستین بوده ، به خوبی دریافت.

کم کم با پیشرفت تمدن بشری ، چوپ و پس از آن زغال سنگ ، نفت و گاز وارد بازار انرژی گردیدند. اما بدلیل افزایش روز افزون نیاز به انرژی و محدودیت منابع فسیلی  از یک سو و افزایش آلودگی محیط زیست ناشی از سوزاندن این منابع از سوی دیگر ، استفاده از انرژی های تجدید پذیر را روز به روز با اهمیت تر و کسترده تر نموده است.

انرژی باد یکی از انواع اصلی انرژی های تجدید پذیر می باشد که از دیر باز ذهن بشر را به خود معطوف کرده بود به طوری که وی همواره به فکر  کاربرد این انرژی در صنعت بوده است. بشر از انرزی باد برای به حرکت در آوردن قایقها و کشتی های بادبانی و آسیابهای بادی استفاده می کرده است.

در شرایط کنونی نیز با توجه به موارد ذکر شده و توجیه پذیری اقتصادی باد در در مقایسه با سایر منابع انرزی های نو ، پرداختن به انرژی باد امری حیاتی  و ضروری به نظر می رسد.

در کشور ما ایران قابلیتها و پتانسیل های مناسبی جهت نصب وراه اندازی توربین های برق وجود دارد ، که با توجه به توجیه پذیری آن و تحقیقات ، مطالعات و سرمایه گذاری که در این زمینه صورت گرفته ، توسعه و کاربرد این تکنولوژی چشم انداز روشنی را فراروی سیاست گذاران بخش انرژی کشور در این زمینه قرار داده است.

فصل اول                                                                       
1-1    مقدمه           
1-2    منابع انرژی در آینده               
1-3    منابع انرژی تجدید پذیر            
فصل دوم                    انرژی بادی            
- تاریخچه انرژی باد               
- مکانیسم پیدایش باد                   
- پتانسیل انرژی باد در ایران       
- چشم انداز انرژی باد در ایران    
- توان بادی                     
- توان پتانسیل توربین             
- توزیع سرعت باد                  
- ضریب ظرفیت      
- محدودیت‌های ادواری و نفوذ      
- پیش‌بینی پذیری
- جاگذاری توربین   
-  نحوه کار توربین بادی               
2-13    انواع توربین های بادی                
- مزایای استفاده از توربین بادی                                     
-- توربین محور افقی                         
-- توربین محور عمودی                         
2-14-3    توربین از نوع  savnoius                        
-- چرخش توربین های بادی بر پایه نیروی درگ              
2-14-5    توربین های بادی بر پایه نیروی لیفت                       
- اجزای اصلی توربین های بادی محور افقی                                                                         
- مزایای استفاده از توربین های بادی                                                                                 
- آخرین تحولات در صنعت توربین های بادی در جهان                  
-نسل جدید توربین های بادی با الگو برداری از بادگیرهای ایران                                                 
فصل سومانواع توربین ها و ژنراتور های بادی                                                
- انواع توربین های بادی    
-- توربین‌های بادی با سرعت ثابت    
--توربین‌‌های بادی با سرعت متغیر  
-  انواع ژنراتورهای مدرن       
-- نوع A  : سرعت ثابت   
-- نوع B : سرعت متغیر محدود  
-- نوع C :سرعت متغیر با مبدل فركانسی با ظرفیت كسری
-- نوع D : سرعت متغیر با مبدل فركانسی با ظرفیت كامل    
- ژنراتورهای آسنكرون (القایی)     
-- انواع ژنراتورهای القایی
-- ژنراتور القایی Optislip  
-- ژنراتور القایی با تغذیه دوگانه DFIG     
- مزایای ژنراتور‌های DFIG
- ژنراتور سنكرون     
- دیگر ژنراتور‌های مورد استفاده برای توربین‌های بادی    
فصل چهارمساختار و کلیات سیستمHVDC    
- مقدمه      
- تاریخچه   
- نگرش کلی   
- ساختار سیستم  
- مزایای استفاده از خطوط جریان مستقیم در مقابل متناوب
- افزایش پایداری شبکه       
- علت های رایج شدن سیستم HVDC        
- مزیت های HVDC  بر HVAC  
- مزیت های بهداشتی احتمالی HVDC    بر HVAC      
- کاربرد های ولتاژ بالای DC        
- معایب     
- هزینه های مربوط به انتقال دی سی
- اتصالات در سامانه AC    
- اتصالات بین شبکه های جریان متناوب
- یکسو سازی و اینورت کردن         
- مبدلها   
-- سیستم های یکسو سازی و اینورتری
-- اجزای مبدل ها     
- سامانه تبدیل از AC به DC و بر عکس
- طبقه بندی خطوط HVDC      
-- خطوط چند ترمیناله یا چند پایانه ای HVDC (Multi _ terminal _ Dc)  
--  طرح موازی ولتاژ ثابت  
-- طرح سری جریان ثابت  
-بررسی پایداری توان         
-بررسی هارمونیک های تولید شده توسط مبدل ها
-بررسی هارمونیک های مشخص    
-- بررسی هارمونیک های مشخص شده سمت DC  
--  بررسی هارمونیک های مشخص سمت AC      
- هارمونیک های نامشخص        
-- نتیجه گیری    
فصل پنجم کابل HVDC     
- تکنولوژی کابل HVDC  زیر دریایی      
-- کابل های کاغذ پیچ شده  
-- کابل های پلیمری XLPE))
- اتصالات توسط کابل های HVDC زیر دریایی   
--  کابل های روغنی فشار پایین به عنوان کابل های HVDC زیر دریایی       
-- کابل MI HVDC (توده اشباع)     
-- کابل عایق اکسترود    
- اتصال سکو های دور از ساحل توسط کابل های HVDC
- نصب و راه اندازی کابل های HVDC  زیر دریایی             
-- کشتی های نصب کابل HVDC           
-- کابل گذاری زیر دریا   
-- کابل کشی HVDC زیر دریایی در عمق زیاد              
-- تعمیر کابل های مسیر آب های عمیق               
-- روش تعمیر کابل HVDC زیر دریایی      
- استفاده از تکنولوژی کابل HVDC زیر زمینی                
-- طول کابل HVDC و حمل و نقل کابل     
-- نصب کابل های HVDC       
-- خندق اتصال   
-- انتقال به خط HVDC هوایی      
-- میدان ایستای الکترومغناطیسی (EMF)          
-- تکنولوژی HVDC زیر زمینی مورد استفاده             
-- اثرات زیست محیطی کابل های HVDC زیر زمینی
-- استفاده از زمین
-- میزان حرارت ممکن زمین      
-- خطا     
-- تعمیرات   
-- اتصال خط HVDC زیرزمینی به خط AC هوایی   
-- مقایسه ی هزینه های خطوط  HVDC  هوایی و زمینی      
فصل ششم                         توان راکتیو در نیروگاه های بادی      
-- مقدمه     
- لزوم استفاده از جبرانساز های توان راکتیو در نیروگاههای بادی     
- جبرانسازهای توان راکتیو         
-- بانک های خازنی سوئیچ شونده     
-- جبرانسازهای استاتیکی وار SVC
-- جبرانسازهای استاتیکی سنکرون STATCOM             
- طراحی برای تنظیم شیب ولتاژ     
- مقایسه بین جبرانسازهای توان راکتیو در نیروگاههای  بادی                  
- نتیجه گیری          
فصل هفتمبررسی عوامل موثر بر پایداری شبکه در اثر اتصال مزارع بادی به شبکه سراسری
- مقدمه  
- نوع ژنراتور و مدار کنترلی به کار رفته درمزرعه بادی                       
- اهداف و توابع کلید زنی کانورتر ها              
- مشخصه و ظرفیت جبران کننده توان راکتیو مزرعه بادی   
- پارامتر های میکانیکی توربین بادی        
-- سفتی (صلبیت ) شفت    
-- اینرسی روتور و ژنراتور   
- مکان مزرعه بادی در توپولوژی شبکه  
- سطوح اتصال کوتاه شبکه    
- مکان  احداث  نیروگاه بادی ( خشکی یا دریا )   
- پارامتر های الکتریکی ژنراتورها  
- توان تزریقی مزرعه بادی به شبکه      
- نتیجه گیری    
مراجع و منابع                               


خرید و دانلود فایل


فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
پروژه انرژی هاروستینگ (برداشت انرژی)
پروژه انرژی هاروستینگ (برداشت انرژی)

بررسی مبدل های آنالوگ به دیجیتال
بررسی مبدل های آنالوگ به دیجیتال

بررسی کیفیت توان در شبکه های توزیع
بررسی کیفیت توان در شبکه های توزیع

پروژه پایش وضعیت موتورهای الکتریکی توسط کنترل ولتاژ و جریان
پروژه پایش وضعیت موتورهای الکتریکی توسط کنترل  ولتاژ و جریان

شبیه سازی برقگیرهای فشار قوی با نرم افزار COMSOL Multiphysics
شبیه سازی برقگیرهای فشار قوی با نرم افزار COMSOL Multiphysics

بررسی و تحلیل هوشمندسازی در شبكه های توزیع
بررسی و تحلیل هوشمندسازی در شبكه های توزیع

بررسی جبران ساز svc
بررسی جبران ساز svc

کنترل توان راکتیو درشبکه توزیع با استفاده از منابع تولید پراکنده DG
کنترل توان راکتیو درشبکه توزیع با استفاده از منابع تولید پراکنده DG

روش های مدلسازی و کنترل STATCOM
روش های مدلسازی و کنترل  STATCOM

مطالعه نحوه اتصال نیروگاه های بادی به شبکه سراسری
مطالعه نحوه اتصال نیروگاه های بادی به شبکه سراسری

کنترل دمای کوره با میکروکنترلر
کنترل دمای کوره با میکروکنترلر

شبکه های حسگر بی سیم زیر آبی، زیر زمینی، چند رسانه ای
شبکه های حسگر بی سیم زیر آبی، زیر زمینی، چند رسانه ای

رله های دیجیتال و مزایای سیستم های حفاظت و كنترل دیجیتال
رله های دیجیتال و مزایای سیستم های حفاظت و كنترل دیجیتال

بهبود کیفیت توان با استفاده از فیلتر اکتیو
بهبود کیفیت توان با استفاده از فیلتر اکتیو

بررسی عملکرد شبکه های PFN در مدار راه انداز مگنترون
بررسی عملکرد شبکه های PFN در مدار راه انداز مگنترون

فروشگاه شخصی خود را راه اندازی نمایید و با آپلود فایل های خاک خورده خود کسب درآمد کنید ایجاد رایگان فروشگاه